Символіка бродівської писанки

Щоб зрозуміти символіку бродівської писанки, треба усвідомити дві речі:

1. Символи бродівської писанки пов’язані з українською мовою;

2. Українська мова пов’язана з символами храмів карпатського типу.

Тут можна вжити такі пояснення:

“Кожна мова є звершенням такого глаголення, в якому перед кожним народом, у історично здійснюваному, постає, розквітаючи, його світ, і в якому зберігається, як зачинено-замкнене, його ґрунт”1.

Ключем, що розкриває зачинено-замкнене, є архітектура, а конкретніше – архітектура Божого Храму.

“Так само, як і в мові, у знакових системах візуального мистецтва (образах) відбувається розгортання сущого у знятті з нього “глухого збентеження”. Цей процес ототожнюється із означенням, найменуванням, коли живий знак об’явлення, наснаги, катарсису поєднується із фрагментом сущого, з Річчю, Знаком, немов мікроскопічні часточки барвника безбарвну субстанцію, зв’язують збентежену дикість речей неозначеного сущого, висвітлюють наявну відкритість, речі-для-себе, перетворюють плинність Хаосу у в’язкість шлюбного стану Знаку та речі, а згодом – у твердість Порядку, Закону”2.

В архітектурі карпатського храму чітко проглядається модульність (“Сітка Індри”). Кількість точок перетину ліній цього модуля складає – 33. Стільки ж букв має буквар воскреслої України. Це свідчить про просторове розташування букв українського букваря.

Карпатський храм є відображенням поступу побудови світу Творцем.

_____________________

1 Мартін Гайдеґґер. Істини з мистецтва // Часопис “Плерома”. – 1996. – № 1-2. – С. 6.

2 Єшкілєв В. Герменевтика вибраних мітів сучасного візуального мистецтва // Часопис “Плерома”. – 1996. – № 1-2. – С. 5.

Поділитися:

155 Comments on "Символіка бродівської писанки"

 1. Пошук пояснень символіки писанки та вишивки.

  Наш Світ створив Бог і це твердження є вихідною позицією в пошуку пояснень символіки писанки та вишивки.
  У «Вересовій книзі» сказано: «Се бо Дажбо(г) створив нам яйце, що є світ-зоря, яка нам сяє»(ВК, дош.1, ряд.6 – Київ, 7502 (1994). Якщо уявити Наш Світ подібним до яйця, то можна констатувати, що він є обмеженим, тобто має межу.
  Але Наш Світ всередині наповнений звуками як музичний інструмент, на якому грає талановитий музикант. А ще можна конкретизувати, що Наш Земний Світ подібний до співака – кобзаря, що зачаровує нас співом під музичний супровід кобзи. Тарас Шевченко написав: «Ну що б, здавалося, слова… Слова та голос — більш нічого. А серце б’ється — ожива,. Як їх почує!.. Знать, од Бога. І голос той, і ті слова. Ідуть меж люди!». Голос, слова, мелодія, рух, емоція, відгук …, це те що об’єднує нас через відчуття споріднених душ, пробуджує любов, що породжує добро. Щоб глибше пізнати Наш Земний Світ, треба зануритись в культурну спадщину, яку залишили нам пращурі наші. Але щоб не збочити пізнаймо те, що закодовано в символах української писанки та вишивки. Шукаймо те, що збереглось від часу створення світу і до наших днів.
  Як будівничий, який збирається щось збудувати, замовляє архітектору спершу проект, так Бог перше чим створити Світ спланував його, а проекти як і літописи не горять. Нам буде цікаво дізнатися як це було зроблено.
  Що ми знаємо про Творця Світу, крім того що Він його створив? Можемо стверджувати, що, як православні християни, ми багато чого знаємо про Нього. Але довкола нас живуть народи, які через іншу віру мають інші знання про Творця Світу. І пращурі наші мали іншу віру ніж ми тепер, але ж ми успадкували від них їхні знання, чи не так? «Велесова книга» вчить: «…Бо Бог є єдин і множествен. І хай ніхто не розділяє того множества і не говорить, що мали богів многих…» (ВК, дош.30, ряд. 44-48 – Київ – 7502 (1994).
  Якщо ми хочемо дізнатися як був створений світ, то припускаємо, що наших пращурів це питання також хвилювало і свої знання вони могли закодувати в символах писанки та вишивки, а також зафіксувати в самій нашій мові і в букварі, в символах самих букв, якими зараз ми користуємося. Безперечно, що це могли зробити філософи, якими були наші пращури і які є нашими вчителями, а нам треба дорости до рівня їхнього мислення.

 2. Розкодування 1.

  Для означення чогось невідомого, дуже таємничого, що лякає своєю непізнаністю ми використовуємо слово «ТО». Звернемо увагу на графіку букв «Т» і «О». Буква «Т» це пів-хрест, буква «О» – коло. На букву «Т» починається слово «Творець», на букву «О» починається слово «Обмеження». Якщо букву «Т» вписати в букву «О» (ТвО), отримаємо символ, який може означати:
  1. Творець Світу;
  2. Наш Світ створений і обмежений;
  3. «Т» вписане в «О» – це нижній елемент українського герба «Тризуб» (Триглав).

  Якщо до «Т» знизу приставити «О», то по закону прадавнього письма це читається зверху вниз як «ТО» і має узагальнений вигляд дерева орієнтованого зверху вниз:
  Т
  О

  Такий символ нанесений довільно на яйце-писанку втрачає поняття орієнтації, але для показу людського осмислення його розвертають подібно до дерева, що росте на землі і появляються такі символи:
  4. Дерево (воно): Триглав, Триєдиний, Трисуття, Троя (ТО-РОМ – дитя);
  5. Крона (вона): Вишень, Вишня (ТО-РО – мати);
  6. Корінь (він): Інтра (ТО-Р – тато).
  Об’єднуючим символом являється український герб «Тризуб» (Триглав), образ якого складено з букв слова ТРОЯ і в якому закладена основоположна ідея створення світу:

  Якщо на «Т» поставити «О», то отримаємо:
  О
  Т
  7. «Мальтійський хрест»;
  8. Знак давньоєгипетського письма, який з’єднує слова.

  Значення цих символів широко описане в науковій літературі.
  В символах писанки та вишивки такий знак читається зверху вниз як «ОТ» і означає «Отець», Будівничий Нашого Світу.

  Підсумовуючи сказане, зробимо класифікацію першо-символів:
  9. ТО – той, що без початку і кінця;
  10.Т – Творець;
  11. О – обмеження (обрій);
  12. ОТ – Отець, Будівничий.

 3. Розкодування 2.

  В Святомі Письмі сказано, що «споконвіку було слово…», а ми можемо припустити, що тим словом і носієм того слова було «ТО» і можемо сказати, що «споконвіку було ТО». Тепер, щоб закодувати це твердження, береться перша і остання букви слів «СпоконвікУ БулО ТО» і записується: «СУ БО ТО» (. Звідси походить слово «субота» і назва славного і знаменитого в Україні поселення Суботова. А якщо упустити «БО» (було), то отримаємо «СУ ТО», або СУТЬ – слово, яке розкриває зміст «ТО» (той, що без початку і кінця).
  Підсумовуючи сказане, зробимо класифікацію наступних символів:

  13. СУ – споконвіку;
  14. БО – було, буття;
  15. ТО – той, що без початку і кінця;
  16. СУБОТО – субота, початок початку;
  17. СУТО, – СУТЬ, істина.

 4. Розкодування 3.

  А тепер зі словом «СУТО» поступимо наступним чином:
  Виявимо всі можливі комбінації поєднань букв з яких складається це слово

  С –С+У(СУ), С+Т(СТ), С+О(СО);
  У –У+Т(УТ), У+О(УО), У+С(УС);
  Т – Т+О(ТО), Т+С(ТС), Т+У(ТУ);
  О –О+С(ОС), О+У(ОУ), О+Т(ОТ).

  Всього вийшло 12 комбінацій, а разом з окремими буквами слова «СУТО» вийде 16 символів. З цифрою 12 можна пов’язати 12 місяців в році, 12 нот в нотній грамоті, з цифрою 16 можна пов’язати шістнадцять років «Сварожого кола» – космічний цикл, який шанували в прадавньому календарі України. А зміст утворених таким чином комбінацій букв можна встановити через корені слів, які утворились з цих комбінацій. Треба заглянути в словники пра-української мови, а також мов тюркських народів, які жили колись всі однією родиною (після створення світу).
  Ось що ми виявимо:
  18. С- насіння; небесний світ; день;
  19. СУ- чути; смак;
  20. СТ- стебло; запах;
  21. СО- садити; корінь; зоря;
  22. У- бик; священний гай; місяць;
  23. УГ- родити; нащадок; нюхати;
  24. УО- стиглий; бачити;
  25. УС- рот; звук;
  26. Т- дотик; тілесні створіння; корова;
  27. ТО- показувати;
  28. ТС- дерево;
  29. ТУ- плід; теля; сонце;
  30. О- погляд; обрій (уявне обмеження); розум;
  31. ОС- рости; рослина; світити;
  32.ОУ- петля; полювання; жати;
  33. ОТ- трава;

  34. СУТО – суть(іменник), бути(дієслово);
  35. УТОС –дорога(іменник), переміщатися(дієслово);
  36. ТОСУ- просо(іменник), сіяти(дієслово);
  37. ОСУТ- насіння(іменник), рости(дієслово).
  Особливість графіки букв писанки полягає в тому, що ними можна намалювати образ того значення, яке містить в собі слово:
  по принципу «подібне притягає подібне» можна графічно встановити, що:

  38. (СУ-УС) + (СТ-ТС): уста; 40. УТ-ТУ: ніс; 42. ТО-ОТ: щоки; 39. (ОС-СО) + (ОУ-УО): очі; 41. С-У: підборіддя; 43. Т-О: чоло.

  ……………………..С
  ……………………..о
  ……….ОУ…………………….. У
  ……………………..т
  ….ТО………………………………… Т
  ………о.с..о.у……………у.о..с.о
  ..УС ………………………………………О
  ….т.о……………………………….о.т
  СТ………………………………………… СУ
  ………………….ут..ту
  ..ОС…………………………………….. УО
  ……………….су.ст..тс.ус
  ……ТУ……………………………… ТС
  ……………………с
  …………УТ………………….. ОТ
  ……………………у
  ……………………СО
  Ми отримали лик давнього Бога – Слово. Цей лик носили русичі на своїх щитах як оберіг. А нині він є символом Кам’янець-Подільська, а також Хмельницької області.

  Цей лик є носієм прадавнього календаря – мірила часу наших пращурів.

 5. Розкодування 4.

  Прадавня казка-легенда гласить, що сталася якась трагедія (диктатура ангелів?) і ТОЙ світ загинув через зміну Колишнього Ладу. Преобразився і Творець вже колишнього світу (ПО-ТО) і у вигляді двох Птахів (які завжди робили один одному добро) з частинками того світу в дзьобі стали шукати нове місце пристанища, бо старе ГАС загасив. Поки вони пірнали у безкінечність та сягали безмежності ГАС заснув і повернулися вони до ГАСА сплячого та вирішили відновити світ і убезпечити його від самознищення.

  Підсумовуючи сказане, зробимо класифікацію наступних символів:

  44. ТОЙ світ – Пра-ТО, світ, який був;
  45. АХ – добрі діла Того світу;
  46. ТО-ПО-ТО – Творець, який преобразився через згасання Того світу;
  47. ПО-ТО – те, що було після того;
  48. КО – колишній світ, який був і згас ;
  49. БІС – був інший світ, в якому зруйнували колишній лад (Колапс) ангели-
  диктатори, яких потім стали називати чорними (чортами);
  50. ЧУ – таємниця Того світу;
  51. ГАС – вогонь, який перетворив Той світ у пекло і згас;
  52. ГАССПИТ – ГАС сплячий;
  53. ЧА – частинка Того світу;
  54. ПО-ТО-АХ – птахи які врятувалися від загибелі, бо робили один одному добро;
  55. ПТАХА – Дух світлий, Птиця Вишня;
  56. ПТАХ – Творець, який приніс себе в жертву заради творення Нового світу.

 6. Розкодування 5.

  Ось як це було зроблено для створення Нового світу:

  Спочатку ПО-ТО виділило себе із себе, уподібнилось ТО і утворився символ ТАТО (графічно відображалось як дерево), а віддзеркалилось (ТО-ОТ) і утворився символ ОТЕЦЬ (графічно відображалось як письмовий знак – «м’який знак» у вигляді куща, який проявлятиме себе в майбутньому через пом’якшення обраних букв-звуків). Для творення нового світу ОТЕЦЬ взяв від старого світу КОлищній ЛАД – КОЛЯДУ –календар і став творити.

  Підсумовуючи сказане, зробимо класифікацію наступних символів:

  56. ТАТО – ТА уподібнене Колишньому ТО;
  57. ТО-ОТ – віддзеркалене ТО;
  58. ОТЕЦЬ – Новий ТО, зодчий (архітектор – головний будівничий) Нового світу;
  59. КОЛЯДА – календар колишнього світу;
  60. НО –Новий світ.

 7. Узагальнення 1.

  Такий хід пошуку пояснень символіки писанки та вишивки спонукає до необхідності створення міту про світобудову, бо це творча криниця для складання казок, легенд, пісень та інших видів кодування інформації. Зробимо це за допомогою «Велесової книги». Побіжно зауважимо, що в українській народній культурі завжди згадуються два птахи, де один птах здійснює самопожертву заради добра для другого птаха. Але є і уявлення про птахів як два в одному (двоголовий орел), проте там відсутній акт самопожертви.

 8. MIT ПРО СВІТОБУДОВУ.
  ДО ПОЧАТКОВА ТЕМА ТВОРЕННЯ СВІТУ.

  Той, що без початку і кінця СУЩИЙ (1) є Триєдиний (2): Триглав (3) Вишень (4), Інтра (5). Колись (6) був Інший Світ (7), який зазнав згасання (8). Втрачений Світ (9) загасив Хаос (10) і настала Темрява Незвіданого (11). Залишились Висоти (12) і обереги Темряви Незвіданого – Яма, Мар і Мор (13). По ТОму врятувалась тільки Птиці Вишня та Інтра (14), які стали летіти, шукаючи пристанища (15). Але, оглядаючи Темряву Незвіданого (16), усвідомили (17) Безкінечність (18) і Безмежність (19). І Преобразились, занурившись у Незвідане (20), і зупинились (21) на Горі Висот Гаса Сплячого (22). І мали Великий Спокій – BEJIEC (23). І задумали відновити (воскресити) Колишнє (24), щоб Мати Новий Світ (25), щоб діялось як колись (26). Але щоб мати право здійснити задумане (27) необхідна була Угода з Сотиною на дію (28). Було укладено 1-й закон дії – “Щоб нічого не змінилося” (29). Було укладено 2-й закон дії – “Щоб нічого не змінилося, а змінилося тільки ТО через самовдосконалення” (ЗО). Було укладено 3-й закон дії – “Щоб змінилося ТО у злагоді з Сотиною” (31). Почалось Укладання майбутнього (32) з Любов’ю до майбутнього (33). Сталося Писання Книги майбутнього – ДОЛІ (34) через Прорікання майбутнього – РОКВІДИ (Приготування)(35). Було Позначено місце пристанища через освячення (36). Все це дало змогу початку дії (37). Прийшов Початок (38) Відродження (39) Творити (40).
  Настав Кінець до початкової теми творення Світу (ТРИГЛАВА) і початок 1-го стану (ПЕРУНА) (41).

 9. 1-ий СТАН ТВОРЕННЯ СВІТУ.
  А далі ТО виділило себе із себе – ТАТО (42) і віддзеркалилось – ТО-Я-ТО (43), і уподібнилось віддзеркалене ТО собі – ОТЕЦЬ (44). Утворилася Сумірність (симетрія) – МІТРА (45). Це відкрило дорогу Можливості – МОҐОШІ (46) до Визволення (Божого Об’явлення) (47). При цьому зберігалась рівновага (МИР):
  » в задумах (ідеях -ВОля);
  » в роздумах (планах -ЛОгіка);
  » в діях (творенні -ДІЯ) (48)
  Зі збереженням рівноваги (Миру) появились чотири сторони Нового Світу – СВІТОВИД (49).
  У Книзі Долі була записана перший (головний) і беззвучний знак – Ь (м’який знак) (50).
  .
  Отже, все, що привело до зародження Нового Світу було спричинене незмінністю Темряви Незвіданого і змінами, які сталися з ТО (Тато-Отець-Мітра-Моґоша-Світовид-Велес), що набрало символічний образ м’якого знаку (Ь), який має схематичний образ дерева.
  Цим завершився Перший стан Нового Світу (ПЕРУН) і почався Другий (СВАРОГ).
  З’явилося число 1 –«один» (ОТИН – перша буква), яке поширилось на чотири сторони (у Світовиді) і назване було ПЕРУН.
  На відзначення цієї події люди на місці свого пристанища біля води (з рибою) насипали курган у формі птаха з головою овна, що символізував місце зупинки, а на вершині (в засіку) вкопували дерев’яний чотиригранний стовп – Світовид, на якому були знаки Тата, Отця, Мітри і Моґоші, а зверху кріпилося зображення ВЕЛЕСА (вола). Такий курган називався Могилою (бо люди просили охороняти це місце Яму, Мара і Мора), засіка називалась Капищем, а стовп із знаками – Боганом. Навколо Могили насипався вал у формі Змія і викопувався рів у формі Лади. Дороги символізували Стільник. Обряди, які справлялись, символізували розуміння Законів, проявлення Любові і спроби вмилостивити Долю. Танці свідчили про усвідомлення Початку і Кінця, Безкінечності і Безмежності. Почитався Ум і очікувались знаки Богоявлення (51).

 10. 2-ий СТАН ТВОРЕННЯ СВІТУ.
  Початок другого стану творення Світу настав коли Новий Отець Перун по своїй волі приніс в жертву свою рівновагу, виділивши із нутра свого (Інтри) “меч Перуна”- пару сил (Пана), яка і мала зруйнувати рівновагу Нового Отця, щоб дарувати Буття (52). Пан може діяти стрімко і стримано. Він поєднує в собі силу та енергію: Духа і Спаса (53). Із безкінечно малої точки Пан спричинив великий вибух і Нового Отця пронизав “меч Перуна”, що дало силі Духа імпульс до розширення, руйнуючий його рівновагу (54). Народжений Новий Світ зазвучав звуком “Д” (другий знак звуку) -СВІДОМІСТЬ (55). Але силі розширення протистояла енергія Спаса, яка дала імпульс до стиснення, спасаючи рівновагу Нового Отця. Зазвучав звук “А” (третій знак звуку) -ЗНАННЯ (56).
  Імпульси розширення і стиснення сталися одночасно, тому нічого не змінилося, крім Нового Отця – зруйнувалася рівновага Його, але через злиття пари звуків “Д” і “А” зазвучало перше слово “ДА”, яке разом з м’яким знаком відновило цю рівновагу (57). І це був Другий стан Нового Світу (СВАРОГ). З’явилось число 2 -”два” (Свар -першозвук), яке поширилось на чотири сторони і назване було “СВАРОГ” :
  1) живодайна сила Творця;
  2) самозароди звукового відтворення;
  3) двигун Нового Світу;
  4) гармонія).
  Але Істина Виповнення Часів вимагала поглиблення Дій (творення), тож розширення і стиснення не припинялось до Меж потрібних Часові (аж до розриву). Почався третій стан творення Нового Світу (ТРОЯН)(58).

 11. 3-ій СТАН ТВОРЕННЯ СВІТУ.
  Енергія “А” на зовнішній Межі стиснення зазвучала як звук “Г” (четвертий знак звуку) МУДРІСТЬ (59). Сила “Д” на зовнішній Межі розширення зазвучала як звук “О” (п’ятий знак звуку) – РОЗУМ (60). “Г” і “О” утворили нову пару – “ГО” (61), а пари “ГО” і “ДА” утворили іншу пару – “ГОДА” (62). Тож подальше розширення і стиснення привело до руйнування рівноваги ”ЬДА” і встановлення нової рівноваги через “Г” і “О” шляхом їх взаємодії, аж до появи звуку “Б” (шостий знак) – ДУША-БАТЬКО (“дерево”), тотожного м’якому знаку, але озвученому (63). Об’єднавшись, три звуки “Г”, “О” і “Б” створили слово тотожне “ЬДА” – “БОГ” (64). І зазвучали два слова внаслідок двох рівноваг Нового Світу:
  5) “ЬДАБОГ” (65);
  6) “БОГЬДА” (66).
  У зв’язку зі зміною образу (преображенням) Отця в Батька проти первісного образу тата і необхідністю подальших змін, з “Б” виділяються два послідовних звуки, які уособлюють елементи праобразу -“корінь” і “крону” (зберігають інформацію про них), а саме: “У” (сьомий знак звуку)(67) і “Ґ ” (восьмий знак звуку)(68). З появою звуків “У” і “ Ґ ” разом зі звуком “Б” з’явилось слово “БУҐ ” тотожне через закладену в нього інформацію (сутність) прататові “ТО” і означає “ БОГ-СЛОВО ” (розмовляючий (співаючий) Батько), а отже з’явилась БУҐва – Мова, а графічні знаки звуків стали називатися рунами, а ще буквами, бо творять світ через самопожертву (69).
  Але розширення і стиснення продовжувало бути аж до межі розриву і цей момент настав. До розриву (розщеплення) “мечем Перуна” були підготовлені “Д” і “А”. Це дало появу нових звуків: відповідно “Є” (дев’ята буква) – Єство (Мати Божа) (70) і “Я” (десята буква) Істота Сина Бога (71). І тоді звуки “Д” і “А” (після Буття Істоти Сина Бога) розщепилися і з’явилися відповідно два нових звуки: “П” (одинадцята, буква) – ПОКРОВА (Небесний Простір)(72) і “С ” (дванадцята буква) – СУРОНЖ (Небесний Вогонь – Світ)(73). З появою звука “П” разом із звуками “Д” і “О” утворилось слово “ПОД” (Поділ – низ небесного простору – сховище часу)(74). З появою звука “С” разом із звуками “А” і “Г” утворилось слово “СГА” (Семаргл – домашній вогонь – сховище знань про світ) (75). Звуки “П” і “С” разом з м’яким знаком “Ь” і звуками “Д”, “А”, “О”, “Г” утворили слово “ГАСПОДЬ” (Воля Нового Отця)(76). При приєднанні до слова “ГАСПОДЬ” звука “Б” утворилось речення з двох слів -”ГАСПОДЬ БОГ” (Оберіг Буття -Берегиня)(77). При приєднанні до слова “ГАСПОДЬ” слів “БУҐ “ , “Є” і “Я” вибудовується нове речення – “ГАСПОДЬ БУҐ Є Я “ (КОЗАК МАМАЙ – сидячий, співаючий і граючий на кобзі образ), яке встановило нову рівновагу (78). Архітектурним образом речення “ГАСПОДЬ БУҐ Є Я “ є квадратний в плані Храм з одною банею, на верху якої встановлено стрижень (“ПРАВА”) з написаними словами “БУҐ Є Я”, при цьому “Я” повторюється чотири рази відповідно чотирьом сторонам світу (79).
  Це був третій стан Нового Світу (ТРОЯН). І з’явилося число 3 -”три” (ТРОЯ), яке поширилось на чотири сторони і назване було ТРОЯН. Почався четвертий стан творення (80).

 12. 4-ий СТАН ТВОРЕННЯ СВІТУ
  Подальше розширення і стиснення привели до руйнування попередньої рівноваги, в результаті чого народився звук “Р” (тринадцята буква) – РГА-РОД (Яйце з двома зародками), тотожний м’якому знакові, але графічно відображає його розрив (81). З одного зародка заплідненого Білобогом (звуком “Я”) народився звук “М”- Мужське начало (чотирнадцята буква) – ЯРИЛО(82). З другого зародка заплідненого Чорнобогом (звуком “Є”) народився звук “Ж”- Жіноче начало (п’ятнадцята буква) – ЄРИНА (83). Через Мужське і Жіноче начала став плодитися Новий Світ, бо їм було дано Право. Об’явилося Щось духовне через звук “І” (шістнадцята буква) – ІЖ (ідол)(84). Одночасно виникло Щось матеріальне через звук “Е” (сімнадцята буква) – ЕМ (велет)(85). І виникло Невидиме через звук “Н” (вісімнадцята буква) – НАВА (Невидимий Світ)(86). І з’явилося Видиме через звук “В” (дев’ятнадцята буква) – ЯВА (Видимий Світ)(87).
  Це був четвертий стан Нового Світу (ПРАВА). І з’явилося число 4 “чотири” (ЧЕТВЕРТЬ), яке поширилось на чотири сторони і назване було ПРАВА. Почався п’ятий стан творення Нового Світу (ПРИП’ЯТЬ )(88).

 13. 5-ий СТАН ТВОРЕННЯ СВІТУ
  І все, що з’явилося живородно-духовним видимим і невидимим містило в собі відповідно невидиме чи видиме через звук “Т” (двадцята буква) – Світ втілення живородних істот (Тілесні створіння живородних істот), який графічно відображає з’єднання “Н” (невидимого) з “В” (видимим)(89). А все, що з’явилося явищно-матеріальним видимим і невидимим, містило в собі відповідно невидиме чи видиме через звук “Ц” (двадцять перша буква) – Світ предметів і явищ природи (Жива природа), який графічно відображає з’єднання “В” (видимого) з “Н” (невидимим)(90). І заповнив Новий Світ межі потрібні Часові. На межі зупинення розширення зазвучав звук “З” (двадцять друга буква)- Закон Нового Отця, який графічно відображає поділ “Ц” на дві половини (91). А на межі зупинення стиснення зазвучав звук “Л” (двадцять третя буква) – Любов Нового Отця, який графічно відображає поділ “Т” на дві половини (92). Закон і Любов стали наріжними каменями Нової Світобудови(93). Це був п’ятий стан Нового Світу (ПРИП’ЯТЬ). І з’явилося число 5 “п’ять” (П’ЯТНИЦЯ), яке поширилось на чотири сторони і назване було ПРИП’ЯТЬ. Почався шостий стан творення Нового Світу (СУБОТІВ)(94).

 14. 6-ий СТАН ТВОРЕННЯ СВІТУ.
  Наступні звуки стали стовпами Нової Світобудови:
  » звук “Х” (двадцять четверта буква)- ХАЙ, ДОБРОТА (Хороші діяння), який графічно відображає поєднання звуків “Л” і “З” (95).
  » звук “К” (двадцять п’ята буква)- КНИГА ДОЛІ, КАРНА (Стезя божеська), який графічно відображає поєднання звуків “З” і “Л” (96).
  А далі виникла необхідність фіксування моменту як способу збереження інформації, коли з “Б” стали виділятися звуки “У” і “Ґ”. Це породило звуки:
  » ”И” (двадцять шоста буква) – ИН – Інформація “Кореня” (програмне забезпечення), Родова стезя, який графічно відображає “пагін”, що виростає з “У”(97);
  » ”Й” (двадцять сьома буква) -ИЙ – Інформація “Крони” (накопичення інформації), Власна стезя (життєвий шлях)., який графічно відображає “бруньку” на “пагоні”(98).
  Це був шостий стан Нового Світу (СУБОТІВ). І з’явилося число 6 “шість” (ШОСТКА), яке поширилось на чотири сторони і назване було СУБОТІВ.
  Почався сьомий стан творення Нового Світу ( СЕДОМА )(99).

 15. 7-ий СТАН ТВОРЕННЯ СВІТУ.
  Під впливом “И” і “Й” появляються звуки:
  » “Ф” (двадцять восьма буква) – ФОРТУНА (Розумна сила, що править світом.),, який породжений поєднанням звуків “Б” (Душа), “Х” (Доброта), “К” (Доля), “Т” (Тіло) і подвоєного “Ц” (Природа)(100);
  » “Ч” (двадцять дев’ята буква) – ЧОЛОВІК (Людина, покликана задовольняти необхідність пізнавання таїни), який породжений поєднанням звуків “Б” (Душа), “Х” (Доброта), “К” (Доля), “Ц” (Природа) і подвоєного “Т” (Тіло)(101).
  Це був сьомий стан Нового Світу (СЕДОМА). І з’явилося число 7 “сім” (СЕДМИЦЯ), яке поширилось на чотири сторони і назване було СЕДОМА.
  Почався восьмий стан творення Нового Світу ( ЩАСТЯ )(102).

 16. 8-ий СТАН ТВОРЕННЯ СВІТУ.
  З допомогою дії Невидимих Сил (Ф) і множення Людської Істоти (Ч) був заповнений видимий і невидимий світ і з’явився звук “Ш” (тридцята буква) – ШУМ (Ліс, Цивілізація, Ноосфера), як поєднання звуків “Ф” і помноженого “Ч”(103). Гармонія (Лад) видимого і невидимого, Людської Цивілізації і Всесвіту, і їх розвиток та буття (Зміна) могли статися при їх взаємній злагоді і в певному порядку. При досягненні цього з’явився звук “Щ” (тридцять перша буква) – ЩЕДРИК (Щастя), як поєднання звуків “И” і помноженого “Й”(103).
  Це був восьмий стан Нового Світу (ЩАСТЯ). І з’явилося число 8 “вісім” (ОСМИР), яке поширилось на чотири сторони і назване було ЩАСТЯ.
  Почався дев’ятий стан творення Нового Світу ( Взаємні ЗАКОН і ЛЮБОВ )(105).

 17. 9-ий СТАН ТВОРЕННЯ СВІТУ.
  Завершилось формування Нового світу об’явленням наступних звуків:
  » -”Ю” (тридцять друга буква) – ВЗАЄМНИЙ ЗАКОН (юстиція), ШЛЮБ (Множення і Поширення Вчення – Взаємний Закон, якого Дотримується Троїста Матеріальна Множина з законом ОТЦЯ і між собою), який породжений поєднанням м’якого знаку і помноженого звуку “Е” (Троїстої Матеріальної множини)(106).
  » -”Ї” (тридцять третя буква) – ВЗАЄМНА ЛЮБОВ (істина), КОХАННЯ (Віра – Взаємна Любов Троїстої Духовної Множини з Любов’ю ОТЦЯ і між собою), який породжений поєднанням м’кого знаку і помноженого звуку “І” (Троїстої Духовної множини) (107).
  Це був дев’ятий стан Нового Світу (Взаємні ЗАКОН і ЛЮБОВ ). І з’явилося число 9 “дев’ять” (ДЕВІ), (“дев’ять “ – відображає Світ, який звисає з точки в просторі і який поширився на чотири сторони). Назва цього стану – “Взаємні ЗАКОН і ЛЮБОВ“ (108).

 18. Міт – це набір живих знаків об’явлення, які поєднуються з фрагментом СУЩОГО і неозначене СУЩЕ висвітлюється у наявну відкритість речі-для-себе і перетворює плинність Хаосу у шлюбну єдність Знаку та Речі, у твердість Порядку, Закону. Таку думку висловив філософ Володимир Єшкілєв. Світ рухається в філософському напрямку і символи як пазли можуть відновити рух філософської думки. Міт про створення світу дозволяє класифікувати і описати символи пов’язані з писанкою та вишивкою. В процесі класифікації та описання буде відбуватись розгортання СУЩОГО як в словах, так і в образах (знаках) через зняття з СУЩОГО «глухого збентеження». Відправною точкою служить слово «СУЩИЙ». Маємо зробити 108 кроків щоб здійснити 108 знімань, то ж рушаймо!

 19. Крок 1.

  1. Зміст 1-го фрагменту міта: «Той що без початку і кінця СУЩИЙ».
  Коментар: Мова йде про того, кого ми зараз називаємо Богом. Його вічність приймається без доведення і не коментується.

  2. Кодове слово: «СУТО» (Суть, істина).
  Коментар: Слово «СУТО» можна пояснити як код тексту «Споконвіку було слово». Цей текст кодується наступним чином: якщо ми не знаємо яким було першо-слово, але знаємо, що це слово було в Бога, і слово було Бог (святе письмо від Івана), ми підставляємо тотожне слово «То» і отримуємо «споконвіку було То». Далі записуємо перші і останні букви: «СпоконвікУ БулО ТО» = «СУ БО ТО». Упускаємо спомин «БО» і залишається першо-початкове «СУ ТО», або, як ми кажемо тепер – «СУТЬ» (істина), де «СУ» – твердість порядку (суд); «Т» – єдність Знаку та Речі через об’явлення, наснагу, катарсис (право); «Ь» – Бог.

  3. Звуковий символ: «ТО» (ТОЙ СВІТ).
  Коментар: Оскільки слово «ТО» є тотожним слову «СУТЬ», то їхнім графічним символом являється «Т» вписане в «О».

  4. Музичний символ: пісня.
  Коментар: Під піснею ми розуміємо всю музичну культуру. Сюди ж відноситься і танцювальна культура.

  5. Кольоровий символ: кольоровий – білий; монохромний – білий.
  6. Число: римське І-І.
  7. Цифра: арабська 1-1.
  8. Тайнопис графічний: «Мальтійський хрест» – на «Т» поставлене «О» (ієрогліф ).
  9. Письмо писанки: в однині – контур риби, в множині – 16-ти променева зірка.
  10. Письмо вишивки: в однині – Чум (схематичне зображення житла Хантів і Мансів з Сибіру – трикутник), в множині – чотири трикутники об’єднані у формі «Козацького хреста».
  11. Календар: шатрова споруда – гуцульська дзвіниця з пірамідальним дахом, з завершенням на стрижні зображення сонця з 16-ма промінчиками, що означає:
  1-й рік – Триглав;
  1-й місяць – в році, який мав два тижні;
  1-й тиждень в місяці, який мав 9 днів (з 1 по 9 день).

  12. Архітектура (зодчество): колесо від воза настромлене на стовпа.
  Коментар: Вважалось доброю ознакою, коли на колесі робили гніздо лелеки.
  13. Примітки: Говорячи «спочатку було ТО», ми розуміємо, що говоримо про початок до початкової теми творення світу.

 20. Крок 2.

  1. Зміст 2-го фрагменту міта: «є Триєдиний».

  Коментар: це особлива ознака Бога.

  2. Кодове слово: «Трійця» (ТриСУТЬ).

  Коментар: первісне розуміння Трійці було дещо відмінним від теперішнього Християнського розуміння , але ставлення завжди було поважним.

  3. Звуковий символ: «ТРОЯ»

  Коментар: несе в собі генетичний код, як насінина.

  4. Музичний символ: акорд.

  Коментар: пояснення описане в музичній теорії.

  5. Кольоровий символ: кольоровий – одра (вохра); монохромний – світлосірий.
  6. Число: римське ІІ-І.
  7. Цифра: арабська 2-1.
  8. Тайнопис графічний: герб «Тризуб» (ієрогліф).
  9. Письмо писанки: в однині – гілка дерева з трьома листочками на кінці, в множині – сліди птахи.
  10. Письмо вишивки: в однині – герб Кримськотатарський, в множині – чотири «тризуби Посейдона» об’єднані і формі хреста.
  11. Календар: шатрова споруда – гуцульська дзвіниця з пірамідальним дахом, з завершенням на стрижні-хресті зображення трьох сонць з 16-ма промінчиками кожне, що означає:
  1-й рік – Триглав;
  1-й місяць – в році, який мав два тижні;
  2-й тиждень в місяці, який мав 9 днів (з 10 по18 день).

  12. Архітектура (зодчество): кий з тризубом на вершині.

  Коментар: Ознака правителя.

  13. Примітки: І було ТО подібне до дерева і мовчазне. Подібність до дерева слід розуміти як приклад триєдності: кореня (невидиме), крони (видиме) і дерева що плодоносить (суще), а мовчазність – це вміння беззвучно спілкуватись.

 21. Крок 3.

  1. Зміст 3-го фрагменту міта: «Триглав».

  Коментар: треба розуміти як триєдиний Бог . «Се бо, молячись, найперше Триглаву поклонятись маємо і йому велику славу співаємо». (Велесова книга, дош.1,2-Київ, 7502).

  2. Кодове слово: «ТО-РОМ»

  Коментар: тризвук.

  3. Звуковий символ: «ДРЕВО» (древній, як дерево).

  Коментар: пам’ять генетичного коду

  4. Музичний символ: тоніка.

  Коментар: пояснення описане в музичній теорії.

  5. Кольоровий символ: кольоровий – одра (вохра); монохромний – світло-сірий.
  6. Число: римське І-ІІ.
  7. Цифра: арабська 1-2.
  8. Тайнопис графічний: герб «Тризуб» видозмінений – середній «зуб» завершується кільцем – буквою «о» (ієрогліф).
  9. Письмо писанки: в однині – трикутник з кільцем на вершині, в множині – ряд трикутників, на вершині кожного кільце.
  10. Письмо вишивки: в однині – трикутник з ромбом на вершині, в множині – ламана лінія з ромбами на вершинах.
  11. Календар: дві впритул розташовані шатрові споруди з пірамідальними дахами, з завершенням над одним дахом, на стрижні, зображення одного сонця з 16-ма промінчиками, що означає:
  1-й рік – Триглав;
  2-й місяць – в році, який мав два тижні;
  1-й тиждень в 2-му місяці, який мав 9 днів (з 1 по 9 день).

  12. Архітектура (зодчество): Гільце весільне.

  Коментар: ритуальний атрибут гуцульського весілля.

  13. Примітки: Один з трьох середнього роду (воно).

  • ТРИГЛАВ: “Се бо, молячись, найперше Триглаву поклонятись маємо і йому велику славу співаємо”.
   (Велесова книга, дош.11а, ряд.1,2 – Київ, 7502)

 22. Крок 4.

  1 Зміст 4-го фрагменту міта: «Вишень».

  Коментар: треба розуміти як Бог Всевишній «І Мати кличе до Вишнього…» (Вересова книга, дош.37а-Київ,7502).

  2 Кодове слово: «ТО-РО»

  Коментар: обернений тризвук.

  3 Звуковий символ: «ВИШНІЙ»

  Коментар: як крона дерева.

  4 Музичний символ: терцакорд.

  Коментар: пояснення описане в музичній теорії.

  5 Кольоровий символ: кольоровий – одра (вохра); монохромний – світло-сірий.
  6 Число: римське ІІ-ІІ.
  7 Цифра: арабська 2-2.
  8 Тайнопис графічний: герб «Тризуб» видозмінений – середній «зуб» завершується кільцем – буквою «о» і зникає буква «м» (ієрогліф).
  9 Письмо писанки: в однині – контур крони дерева (овал), в множині – ряд овалів.

  10 Письмо вишивки: в однині – ромб, в множині – ряд ромбів.
  11 Календар: дві впритул розташовані шатрові споруди з пірамідальними дахами, з завершенням над одним дахом, на стрижні, зображення одного півмісяця, що означає:
  1-й рік – Триглав;
  2-й місяць – в році, який мав два тижні;
  2-й тиждень в 2-му місяці, який мав 9 днів (з 10 по 18 день).

  12. Архітектура (зодчество): вінок.
  Коментар: ритуальний атрибут гуцульського весілля.
  Вербова лозина, зігнута у формі вінка (по колу), два кінці після перехрещення стримлять.

  13. Примітки: Один з трьох жіночого роду (вона).

 23. Крок 5.

  1 Зміст 5-го фрагменту міта: «Індра».

  Коментар: треба розуміти як Надра Бога. «Хай славиться ім’я його Індра…». (Велесова книга, дош.31-Київ,7502).

  2 Слово: «ТО-Р»

  Коментар: обернений тризвук.

  3 Звуковий символ: «НАДРА»

  Коментар: як корінь дерева.

  4 Музичний символ: терцквартакорд.

  Коментар: пояснення описане в музичній теорії.

  5 Кольоровий символ: кольоровий – одра (вохра); монохромний – світло-сірий.
  6 Число: римське І-ІІІ.
  7 Цифра: арабська 1-3.
  8 Тайнопис графічний: герб «Тризуб» видозмінений як «Двозуб» – зникає буква «я» (ієрогліф).
  9 Письмо писанки: в однині – подвійний корінь дерева, в множині – гостро-ламана лінія.
  10 Письмо вишивки: в однині – перевернута буква «т», в множині – ряд букв «т».
  11 Календар: три впритул розташовані шатрові споруди (в ряд) з пірамідальними дахами, з завершенням над другим дахом, на стрижні, зображення одного сонця з 16-ма промінчиками, що означає:
  1-й рік – Триглав;
  3-й місяць – в році, який мав два тижні;
  1-й тиждень в 3-му місяці, який мав 9 днів (з 1 по 9 день).

  12. Архітектура (зодчество): плуг.
  Коментар: атрибут орача.
  Два кінці, які після перехрещення стримлять від зігнутої у формі вінка (по колу) вербової лозини.

  13. Примітки: Один з трьох чоловічого роду (він).

 24. Крок 6.

  1 Зміст 6-го фрагменту міта: «Колись».

  Коментар: треба розуміти як пам’ять про ТОй Світ.

  2 Слово: «КО»

  Коментар: родове коріння пов’язане з Світом Того і приналежністю до Бога.

  3 Звуковий символ: «ДАВНО»

  Коментар: як родова пам’ять.

  4 Музичний символ: пауза.

  Коментар: пояснення описане в музичній теорії.

  5 Кольоровий символ: кольоровий – одра (вохра); монохромний – світло-сірий.
  6 Число: римське ІІ-ІІІ.
  7 Цифра: арабська 2-3.
  8 Тайнопис графічний: два вписані концентричні кола.
  9 Письмо писанки: в однині – трикутник з подвійним кільцем на вершині, в множині – ряд трикутників утворює коло, на вершині кожного трикутника подвійне кільце.
  10 Письмо вишивки: в однині – на перевернуте «К» поставлений ромб (ієрогліф), в множині –квадрат з ромбами по кутах (сторонах).
  11 Календар: три впритул розташовані шатрові споруди (в ряд) з пірамідальними дахами, без завершення на стрижні, що означає:
  1-й рік – Триглав;
  3-й місяць – в році, який мав два тижні;
  2-й тиждень в 3-му місяці, який мав 9 днів (з 10 по 18 день).

  12. Архітектура (зодчество): колесо від воза; колач (круглий хліб), проткнутий в центрі кола свічкою; два притулених диски – один світлий, другий темний.

  Коментар: спочатку колесо виникло як самостійний ритуальний атрибут.

  13. Примітки: родова пам’ять ТОго Світу про Рай (до створення Нового Світу).

 25. Крок 7.

  1 Зміст 7-го фрагменту міта: «Був Інший Світ».

  Коментар: треба розуміти як спомин про ТОй Світ.

  2 Слово: «КОЛОС» (Колишній Світ)

  Коментар: все, що пов’язано з Іншим Світом.

  3 Звуковий символ: «БІС» (Був Інший Світ)

  Коментар: як Дід.

  4 Музичний символ: танець.

  Коментар: пояснення описане в теорії танцювальних рухів.

  5 Кольоровий символ: кольоровий – одра (вохра); монохромний – світло-сірий.
  6 Число: римське І-ІІІІ.
  7 Цифра: арабська 1-4.
  8 Тайнопис графічний: Сидячий Дід у позі «Лотоса»(поза повторяє згруповані букви по вертикалі «БІС» (ієрогліф) – на повернуте «б» ставиться «і», яка перехрещується з повернутим горизонтально «с».

  9 Письмо писанки: в однині – колосок (гілочка з листочками), в множині – ряд колосків (гілочок з листочками).
  10 Письмо вишивки: в однині – згруповані по вертикалі букви «КЛС» (ієрогліф), в множині – ряд таких ієрогліфів.
  11 Календар: чотири впритул розташовані шатрові споруди з пірамідальними дахами (в ряд), з завершенням над третім дахом, на стрижні, зображення одного диску повного місяця, що означає:
  1-й рік – Триглав;
  4-й місяць – в році, який мав два тижні;
  1-й тиждень в 4-му місяці, який мав 9 днів (з 1 по 9 день).

  12. Архітектура (зодчество): Сніп пшениці, зв’язаний перевеслом.

  Коментар: Дідух.

  13. Примітки: Тепер це обряд приготування ритуальної страви з зерна пшениці – КОЛИВО

 26. Крок 8.

  1 Зміст 8-го фрагменту міта: «який зазнав згасання ».
  Коментар: треба розуміти як спомин про згасання ТОго Світу через згорання.

  2 Слово: «ВІЙ».
  Коментар: як війна.

  3 Звуковий символ: «СУМ».
  Коментар: Смерть (сутінь, як наслідок сумніву).

  4 Музичний символ: танець.
  Коментар:. пояснення описане в теорії танцювальних рухів.

  5 Кольоровий символ: кольоровий – одра (вохра); монохромний – світло-сірий.
  6 Число: римське ІІ-ІІІІ.
  7 Цифра: арабська 2-4.
  8 Тайнопис графічний: згруповані букви по вертикалі «СУМ» (ієрогліф) – на повернуте «с» ставиться «у» і перевернуте «м».

  9 Письмо писанки: в однині – згруповані по вертикалі букви «ВІЙ» (ієрогліф), в множині – ряд таких ієрогліфів.

  10 Письмо вишивки: в однині – згруповані по вертикалі букви «ВІЙ» (ієрогліф), в множині – ряд таких ієрогліфів.

  11 Календар: чотири впритул розташовані шатрові споруди з пірамідальними дахами (в ряд), з завершенням над другим і третім дахами стрижнями, на кожному стрижні зображення одного диску повного місяця, що означає:
  1-й рік – Триглав;
  4-й місяць – в році, який мав два тижні;
  2-й тиждень в 4-му місяці, який мав 9 днів (з 10 по 18 день).

  12. Архітектура (зодчество): Дві свічки.

  Коментар: двосвічник.

  13. Примітки: згорання свічок.

 27. Крок 9.

  1 Зміст 9-го фрагменту міта: «Втрачений Світ».

  Коментар: погребальний горщик (труна)

  2 Слово: «СТЕР» (костер, КОлишнє СТЕР).

  Коментар: КОСТЕР, як згасаюча ватра.

  3 Звуковий символ: «СТРАСТ».

  Коментар: як голосіння (жаль).

  4 Музичний символ: танець.

  Коментар: пояснення описане в теорії танцювальних рухів.

  5 Кольоровий символ: кольоровий – одра (вохра); монохромний – світло-сірий.
  6 Число: римське І-ІІІІІ (І-V).
  7 Цифра: арабська 1-5.
  8 Тайнопис графічний: повний місяць; темний круг.

  9 Письмо писанки: в однині – згруповані по вертикалі букви «СТЕР» (ієрогліф), в множині – ряд таких ієрогліфів.

  10 Письмо вишивки: в однині – згруповані по вертикалі букви «СТ» (ієрогліф), в множині – ряд таких ієрогліфів.

  11 Календар: п’ять впритул розташованих шатрових споруди з пірамідальними дахами (в ряд), з завершенням над центральним дахом, на стрижні, зображення одного диску повного місяця, що означає:
  1-й рік – Триглав;
  5-й місяць – в році, який мав два тижні;
  1-й тиждень в 5-му місяці, який мав 9 днів (з 1 по 9 день).

  12. Архітектура (зодчество): Здвоєний Горщик.

  Коментар: ритуальний посуд.

  13. Примітки: поїдання колива на спомин про КОлишній Світ (тризна).

 28. Крок 10.

  1 Зміст 10-го фрагменту міта: «загасив Хаос».

  Коментар: неозначене суще (лукавий, сумнів).

  2 Слово: «ГАС»

  Коментар: су-тінь (присуд, сутінки).

  3 Звуковий символ: «ПЕК» (муки, пекло).

  Коментар: печаль.

  4 Музичний символ: танець.

  Коментар: пояснення описане в теорії танцювальних рухів.

  5 Кольоровий символ: кольоровий – одра (вохра); монохромний – світло-сірий.
  6 Число: римське ІІ-ІІІІІ (ІІ-V).
  7 Цифра: арабська 2-5.
  8 Тайнопис графічний: гачок.

  9 Письмо писанки: в однині – згруповані по вертикалі букви «ГАС» (ієрогліф), в множині – ряд таких ієрогліфів.

  10 Письмо вишивки: в однині – згруповані по вертикалі букви «ПЕК» (ієрогліф), в множині – ряд таких ієрогліфів.

  11 Календар: п’ять впритул розташованих шатрових споруди з пірамідальними дахами (в ряд), з завершенням над другим і четвертим дахами, на стрижні, зображення одного диску повного місяця, що означає:
  1-й рік – Триглав;
  5-й місяць – в році, який мав два тижні;
  2-й тиждень в 5-му місяці, який мав 9 днів (з 10 по 18 день).

  12. Архітектура (зодчество): Попіл від ритуально спаленого Снопа.

  Коментар: обряд поховання попелу.

  13. Примітки: все що залишилось від Іншого Світу.

  • ГАС: “Се бо видів сон у Наві.
   І тут огненного блиску вийшов з неї змій дивний і охопив землю. І тече кров з неї, і той лизав її”.
   (Велесова книга, дош.19, ряд.1,2,3 – Київ, 7502)

 29. Крок 11.

  1 Зміст 11-го фрагменту міта: «і настала Темрява Незвіданого».

  Коментар: безодня.

  2 Слово: «ЧУ»

  Коментар: таїна, що потребує охорони..

  3 Звуковий символ: «ТАЇНА».

  Коментар: скриті знання.

  4 Музичний символ: танець.

  Коментар: пояснення описане в теорії танцювальних рухів.

  5 Кольоровий символ: кольоровий – одра (вохра); монохромний – світло-сірий.
  6 Число: римське І-ІІІІІІ (І-VІ).
  7 Цифра: арабська 1-6.
  8 Тайнопис графічний: крапка.

  9 Письмо писанки: в однині – згруповані по вертикалі букви «ЧУ» (ієрогліф), в множині – ряд таких ієрогліфів.

  10 Письмо вишивки: в однині – згруповані по вертикалі букви «ЧУ» (ієрогліф), в множині – ряд таких ієрогліфів.

  11 Календар: п’ять впритул розташованих (у формі хреста) шатрових споруди з пірамідальними дахами, центральна споруда двоповерхова з завершенням над дахом, на стрижні, зображення одного диску повного місяця, що означає:
  1-й рік – Триглав;
  6-й місяць – в році, який мав два тижні;
  1-й тиждень в 5-му місяці, який мав 9 днів (з 1 по 9 день).

  12. Архітектура (зодчество): горщик без дна.

  Коментар: захований від світла.

  13.Примітки: потребує охорони.

 30. Крок 12.

  1 Зміст 12-го фрагменту міта: «Залишились Висоти».

  Коментар: стільник.

  2 Слово: «СЕ»

  Коментар: те, що настало.

  3 Звуковий символ: «СОТИНА».

  Коментар: соти.

  4 Музичний символ: танець.

  Коментар: пояснення описане в теорії танцювальних рухів.

  5 Кольоровий символ: кольоровий – одра (вохра); монохромний – світло-сірий.
  6 Число: римське ІІ-ІІІІІІ (ІІ-VІ).
  7 Цифра: арабська 2-6.
  8 Тайнопис графічний: чарунки, утворені від написання букв «СТН».

  9 Письмо писанки: в однині – згруповані по вертикалі букви «СЕ» (ієрогліф), в множині – ряд таких ієрогліфів.

  10 Письмо вишивки: в однині – згруповані по вертикалі букви «СЕ» (ієрогліф), в множині – ряд таких ієрогліфів.

  11 Календар: п’ять впритул розташованих (у формі хреста) шатрових споруди з пірамідальними дахами, центральна споруда двоповерхова з завершенням над дахом, на стрижні, зображення двох дисків повного місяця, що означає:
  1-й рік – Триглав;
  6-й місяць – в році, який мав два тижні;
  2-й тиждень в 6-му місяці, який мав 9 днів (з 10 по 18 день).

  12. Архітектура (зодчество): Могили.

  Коментар: горби.

  13 Примітки: все, що настало після Іншого Світу..

 31. Крок 13.

  1 Зміст 13-го фрагменту міта: «і обереги Темряви Незвіданого – Яма, Мар і Мор».

  Коментар: двоголовий змій.

  2 Слово: «ЯМА, МАР, МОР»

  Коментар: трьох-тілесний двоголовий змій (замість хвоста – голова).

  3 Звуковий символ: «ГАССПИТ».

  Коментар: сплячий двоголовий змій.

  4 Музичний символ: танець.

  Коментар: пояснення описане в теорії танцювальних рухів.

  5 Кольоровий символ: кольоровий – одра (вохра); монохромний – світло-сірий.
  6 Число: римське І-ІІІІІІІ (І-VІІ).
  7 Цифра: арабська 1-7.
  8 Тайнопис графічний: «двоголовий змій».

  9 Письмо писанки: два дотичні кільця.

  10 Письмо вишивки: два дотичні через кут квадрати.

  11 Календар: п’ять впритул розташованих (у формі хреста) шатрових споруди з пірамідальними дахами, центральна споруда і одна крайня двоповерхові; центральна споруда з завершенням на стрижні зображення одного диску повного місяця, що означає:
  1-й рік – Триглав;
  7-й місяць – в році, який мав два тижні;
  1-й тиждень в 7-му місяці, який мав 9 днів (з 1 по 9 день).

  12. Архітектура (зодчество): Скитська (скіфська) пектораль.

  Коментар: Дракон з двома головами – на початку трійного тіла і на кінці, з
  спільним язиком як петля.

  13 Примітки: хранитель знань Іншого Світу.

  • ЯМА, МАР і МОР: “І се огидний Яма жре убитих
   Се б то Мар іде на них і Мор”.
   (Велесова книга, дош.28, ряд.35,54 – Київ, 7502)

 32. Крок 14.

  1 Зміст 14-го фрагменту міта: «По ТОму врятувалась тільки Птиці – Вишня та Інтра».

  Коментар: райські птахи.

  2 Слово: «ПО» (ПО-ТО)

  Коментар: після ТО.

  3 Звуковий символ: «ПТИЦЯ».

  Коментар: Після ТО: ЦЯ.

  4 Музичний символ: танець.

  Коментар: пояснення описане в теорії танцювальних рухів.

  5 Кольоровий символ: кольоровий – вишневий; монохромний – темно-сірий.
  6 Число: римське ІІ-ІІІІІІІ (ІІ-VІІ).
  7 Цифра: арабська 2-7.
  8 Тайнопис графічний: «два концентричних кола, внутрішнє коло замальоване вишневим кольором, зовнішнє коло має одну дотичну риску» (жук-«сонечко”).

  9 Письмо писанки: згруповані по вертикалі букви «ПО» (ієрогліф).

  10 Письмо вишивки: згруповані по вертикалі букви «ПО» (ієрогліф).

  11 Календар: п’ять впритул розташованих (у формі хреста) шатрових споруди з пірамідальними дахами, центральна споруда і одна крайня двоповерхові, кожна з завершенням на стрижні зображення одного диску повного місяця, що означає:
  1-й рік – Триглав;
  7-й місяць – в році, який мав два тижні;
  2-й тиждень в 7-му місяці, який мав 9 днів (з 10 по 18 день).

  12. Архітектура (зодчество): Ластівки.

  Коментар: новина, вишити хустинка.

  13 Примітки: Порятунок.

 33. ;Крок 15.

  1 Зміст 15-го фрагменту міта: «які стали летіти, шукаючи пристанища».

  Коментар: надія (мета).

  2 Слово: «ЛЕ»

  Коментар: ЛЕ – ТО (летіти).

  3 Звуковий символ: «ЛЕЛЬ».

  Коментар: пошук.

  4 Музичний символ: танець.

  Коментар: пояснення описане в теорії танцювальних рухів.

  5 Кольоровий символ: кольоровий – вишневий; монохромний – темно-сірий.
  6 Число: римське І-ІІІІІІІІ (І-VІІІ).
  7 Цифра: арабська 1-8.
  8 Тайнопис графічний: «два концентричних кола, внутрішнє коло замальоване вишневим кольором, зовнішнє коло має дві дотичні риски» (жук-«сонечко”).

  9 Письмо писанки: згруповані по вертикалі букви «ЛЕ» (ієрогліф).

  10 Письмо вишивки: згруповані по вертикалі букви «ЛЕ» (ієрогліф).

  11 Календар: п’ять впритул розташованих (у формі хреста) шатрових споруди з пірамідальними дахами, центральна споруда і дві крайні (ряд) двоповерхові, центральна з завершенням на стрижні зображення одного сонця з 16-ма промінчиками, що означає:
  1-й рік – Триглав;
  8-й місяць – в році, який мав два тижні;
  1-й тиждень в 8-му місяці, який мав 9 днів (з 1 по 9 день).

  12. Архітектура (зодчество): Лелеки.

  Коментар: вирій.

  13._Примітки: шукання пристанища.

 34. Крок 16.

  1 Зміст 16-го фрагменту міта: «Але, оглядаючи Темряву Незвіданого».

  Коментар: бачити тенета.

  2 Слово: «ОКО»

  Коментар: погляд .

  3 Звуковий символ: «ЗІР».

  Коментар: увага.

  4 Музичний символ: танець.

  Коментар: пояснення описане в теорії танцювальних рухів.

  5 Кольоровий символ: кольоровий – вишневий; монохромний – темно-сірий.
  6 Число: римське ІІ-ІІІІІІІІ (ІІ-VІІІ).
  7 Цифра: арабська 2-8.
  8 Тайнопис графічний: «два концентричних кола, внутрішнє коло замальоване вишневим кольором, зовнішнє коло має три дотичні риски» (жук-«сонечко”).

  9 Письмо писанки: згруповані по вертикалі букви «ОКО» (ієрогліф).

  10 Письмо вишивки: згруповані по вертикалі букви «ОКО» (ієрогліф).

  11 Календар: п’ять впритул розташованих (у формі хреста) шатрових споруди з пірамідальними дахами, центральна споруда і дві крайні (ряд) двоповерхові, центральна з завершенням на стрижні зображення одного сонця з 16-ма промінчиками, одна крайня з завершенням на стрижні зображення одного півмісяця, що означає:
  1-й рік – Триглав;
  8-й місяць – в році, який мав два тижні;
  2-й тиждень в 8-му місяці, який мав 9 днів (з 10 по 18 день).

  12. Архітектура (зодчество): очі.

  Коментар: огляд.

  13._Примітки: дивитися.

 35. Крок 17.

  1 Зміст 17-го фрагменту міта: «усвідомили».

  Коментар: необхідність .

  2 Слово: «ВІ» (віда)

  Коментар: пізнання .

  3 Звуковий символ: «ЯГА».

  Коментар: таїна.

  4 Музичний символ: танець.

  Коментар: пояснення описане в теорії танцювальних рухів.

  5 Кольоровий символ: кольоровий – вишневий; монохромний – темно-сірий.
  6 Число: римське І-ІІІІІІІІІ (І-ІХ).
  7 Цифра: арабська 1-9.
  8 Тайнопис графічний: «два концентричних кола, внутрішнє коло замальоване вишневим кольором, зовнішнє коло має чотири дотичні риски» (жук-«сонечко”).

  9 Письмо писанки: згруповані по вертикалі букви «ВІ» (ієрогліф).

  10 Письмо вишивки: згруповані по вертикалі букви «ВІ» (ієрогліф).

  11 Календар: п’ять впритул розташованих (у формі хреста) шатрових споруди з пірамідальними дахами, одна крайня споруда одноповерхова з завершенням на стрижні зображення одного сонця з 16-ма промінчиками, чотири двоповерхові без завершення на стрижні, що означає:
  1-й рік – Триглав;
  9-й місяць – в році, який мав два тижні;
  1-й тиждень в 9-му місяці, який мав 9 днів (з 1 по 9 день).

  12. Архітектура (зодчество): хата на «курячій ніжці».

  Коментар: відати.

  13._Примітки: необхідність пізнання таїни.

 36. Крок 18.

  1 Зміст 18-го фрагменту міта: «Безкінечність».

  Коментар: цілеспрямованість .

  2 Слово: «БІГ».

  Коментар: рух до мети .

  3 Звуковий символ: «Шлях» (путь).

  Коментар: напрямок руху до мети.

  4 Музичний символ: танець.

  Коментар: пояснення описане в теорії танцювальних рухів.

  5 Кольоровий символ: кольоровий – вишневий; монохромний – темно-сірий.
  6 Число: римське ІІ-ІІІІІІІІІ (ІІ-ІХ).
  7 Цифра: арабська 2-9.
  8 Тайнопис графічний: «два концентричних кола, внутрішнє коло замальоване вишневим кольором, зовнішнє коло має п’ять дотичних рисок» (жук-«сонечко”).

  9 Письмо писанки: хвиляста лінія (безкінечник).

  10 Письмо вишивки: зигзагоподібна лінія (ламана) – безкінечник.

  11 Календар: п’ять впритул розташованих (у формі хреста) шатрових споруди з пірамідальними дахами, одна крайня споруда одноповерхова з завершенням на стрижні зображення одного сонця з 16-ма промінчиками, центральна двоповерхова споруда з завершенням на стрижні одного півмісяця, що означає:
  1-й рік – Триглав;
  9-й місяць – в році, який мав два тижні;
  2-й тиждень в 9-му місяці, який мав 9 днів (з 10 по 10 день).

  12. Архітектура (зодчество): стежка.

  Коментар: напрямок пошуку.

  13._Примітки: цілеспрямований пошук кінця – досягнення мети.

 37. Крок 19.

  1 Зміст 19-го фрагменту міта: «і Безмежність».

  Коментар: сфера.

  2 Слово: «ЛАН».

  Коментар: охоплення .

  3 Звуковий символ: «ПОЛЕ» (поль).

  Коментар: межа .

  4 Музичний символ: танець.

  Коментар: пояснення описане в теорії танцювальних рухів.

  5 Кольоровий символ: кольоровий – вишневий; монохромний – темно-сірий.
  6 Число: римське І-ІІІІІІІІІІ (І-Х).
  7 Цифра: арабська 1-10.
  8 Тайнопис графічний: «два концентричних кола, внутрішнє коло замальоване вишневим кольором, зовнішнє коло має шість дотичних рисок» (жук-«сонечко”).
  9 Письмо писанки: спіраль криволінійна (безмежник).
  10 Письмо вишивки: спіраль з ламаних взаємо перпендикулярних ліній (безмежник).

  11 Календар: п’ять впритул розташованих (у формі хреста) шатрових споруди з пірамідальними дахами, одна крайня споруда одноповерхова з завершенням на стрижні зображення одного сонця з 16-ма промінчиками, центральна двоповерхова споруда з завершенням на стрижні одного півмісяця, що означає:
  1-й рік – Триглав;
  10-й місяць – в році, який мав два тижні;
  1-й тиждень в 10-му місяці, який мав 9 днів (з 1 по 9 день).

  12. Архітектура (зодчество): Луг.

  Коментар: сфера охоплення для пошуку.

  13._Примітки: цілеспрямований пошук межі мети.

 38. Крок 20.

  1 Зміст 20-го фрагменту міта: «І Преобразились, занурившись у Незвідане».

  Коментар: необхідна зміна (перетворення).

  2 Слово: «РИН».

  Коментар: занурення .

  3 Звуковий символ: «РИБА».

  Коментар: як риба.

  4 Музичний символ: танець.

  Коментар: пояснення описане в теорії танцювальних рухів.

  5 Кольоровий символ: кольоровий – вишневий; монохромний – темно-сірий.
  6 Число: римське ІІ-ІІІІІІІІІІ (ІІ-Х).
  7 Цифра: арабська 2-10.
  8 Тайнопис графічний: «два концентричних кола, внутрішнє коло замальоване вишневим кольором, зовнішнє коло має сім дотичних рисок» (жук-«сонечко”).
  9 Письмо писанки: риба.
  10 Письмо вишивки: квадрат з трикутником на куті.

  11 Календар: п’ять впритул розташованих (у формі хреста) шатрових споруди двоповерхових з пірамідальними дахами, одна крайня споруда з завершенням на стрижні зображення одного сонця з 16-ма промінчиками, центральна споруда з завершенням на стрижні одного півмісяця, що означає:
  1-й рік – Триглав;
  10-й місяць – в році, який мав два тижні;
  2-й тиждень в 10-му місяці, який мав 9 днів (з 10 по 18 день).

  12. Архітектура (зодчество): Щука.

  Коментар: преображення.

  13._Примітки: рух до мети через самопожертву – преображення.

 39. Крок 21.

  1 Зміст 21-го фрагменту міта: «і зупинились».

  Коментар: наслідок зміни (метаморфози).

  2 Слово: «СТАН».

  Коментар: місце стояння .

  3 Звуковий символ: «ОВЕН».

  Коментар: як Овен.

  4 Музичний символ: танець.

  Коментар: пояснення описане в теорії танцювальних рухів.

  5 Кольоровий символ: кольоровий – вишневий; монохромний – темно-сірий.
  6 Число: римське І-ІІІІІІІІІІІ (І-ХІ).
  7 Цифра: арабська 1-11.
  8 Тайнопис графічний: «два концентричних кола, внутрішнє коло замальоване вишневим кольором, зовнішнє коло має вісім дотичних рисок» (жук-«сонечко”).
  9 Письмо писанки: овен (голова барана).
  10 Письмо вишивки: квадрат з двома закрученими гачками (рогами) на куті.

  11 Календар: п’ять впритул розташованих (у формі хреста) шатрових
  споруди, чотири крайні двоповерхових з пірамідальними дахами, одна
  центральна споруда триповерхова з завершенням на стрижні зображення
  одного сонця з 16-ма промінчиками, що означає:
  1-й рік – Триглав;
  11-й місяць – в році, який мав два тижні;
  1-й тиждень в 11-му місяці, який мав 9 днів (з 1 по 9 день).

  12. Архітектура (зодчество): Овен (Баран).

  Коментар: вибір пристанища.

  13._Примітки: окреслення межі мети, що веде до наступного преображення.

 40. Крок 22.

  1 Зміст 22-го фрагменту міта: «на Горі Висот Гаса Сплячого».

  Коментар: вибране місце.

  2 Слово: «ГОР».

  Коментар: «сплячий» вулкан (Гас-спит) .

  3 Звуковий символ: «РАЙ».

  Коментар: вибрана Гора .

  4 Музичний символ: танець.

  Коментар: пояснення описане в теорії танцювальних рухів.

  5 Кольоровий символ: кольоровий – вишневий; монохромний – темно-сірий.
  6 Число: римське ІІ-ІІІІІІІІІІІ (ІІ-ХІ).
  7 Цифра: арабська 2-11.
  8 Тайнопис графічний: «два концентричних кола, внутрішнє коло замальоване вишневим кольором, зовнішнє коло має дев’ять дотичних рисок» (жук-«сонечко”).
  9 Письмо писанки: згруповані по вертикалі букви «ГОР» (ієрогліф).
  10 Письмо вишивки: згруповані по вертикалі букви «ГОР» (ієрогліф).

  11 Календар: п’ять впритул розташованих (у формі хреста) шатрових споруди, чотири крайні двоповерхових з пірамідальними дахами, одна центральна споруда триповерхова з завершенням на стрижні зображення одного сонця з 16-ма промінчиками, одна крайня з завершенням на стрижні зображення одного півмісяця, що означає:
  1-й рік – Триглав;
  11-й місяць – в році, який мав два тижні;
  2-й тиждень в 11-му місяці, який мав 9 днів (з 10 по 18 день).

  12. Архітектура (зодчество): Коромисло.

  Коментар: Рай-дуга.

  13._Примітки: Місце пристанища (Сплячий ГАС).

 41. Крок 23.

  1 Зміст 23-го фрагменту міта: «І мали Великий Спокій – BEЛEC».

  Коментар: мати спокій.

  1 Слово: «ВЕЛЕС».

  Коментар: Великий Спокій через відання колишнього.

  2 Звуковий символ: «ВІЛ».

  Коментар: спокій.

  3 Музичний символ: танець.

  Коментар: пояснення описане в теорії танцювальних рухів.

  4 Кольоровий символ: кольоровий – вишневий; монохромний – темно-сірий.
  5 Число: римське І-ІІІІІІІІІІІІ (І-ХІІ).
  6 Цифра: арабська 1-12.
  7 Тайнопис графічний: «два концентричних кола, внутрішнє коло замальоване
  вишневим кольором, зовнішнє коло має десять дотичних рисок» (жук- сонечко”).
  8 Письмо писанки: Віл (голова бика).
  10. Письмо вишивки: квадрат з двома гнутими гачками (рогами) на куті.

  11. Календар: п’ять впритул розташованих (у формі хреста) шатрових споруди,
  три крайні двоповерхових з пірамідальними дахами, одна центральна споруда
  триповерхова з завершенням на стрижні зображення одного сонця з 16-ма
  промінчиками, одна крайня триповерхова споруда з пірамідальним дахом, що
  означає:
  1-й рік – Триглав;
  12-й місяць – в році, який мав два тижні;
  1-й тиждень в 12-му місяці, який мав 9 днів (з 1 по 9 день).

  12. Архітектура (зодчество): Бик.

  Коментар: Бик з прямими рогами (бугай).

  13._Примітки: Здатність до Запліднення через відання колишнього.

  • ВЕЛЕС: “Велесу книгу цю почестимо, богу нашому,
   в якому бо є пристанища сила”.
   (Велесова книга, дош.16, ряд.1,2 – Київ, 7502)

 42. Крок 24.

  1 Зміст 24-го фрагменту міта: «І задумали відновити (воскресити) Колишнє».

  Коментар: задум воскресіння.

  2 Слово: «СКРЕС».

  Коментар: воскресіння.

  3 Звуковий символ: «КОЗА».

  Коментар: колишнє задум відновити.

  4 Музичний символ: танець.

  Коментар: пояснення описане в теорії танцювальних рухів.

  5 Кольоровий символ: кольоровий – вишневий; монохромний – темно-сірий.
  6 Число: римське ІІ-ІІІІІІІІІІІІ (І-ХІІ).
  7 Цифра: арабська 2-12.
  8 Тайнопис графічний: «два концентричних кола, внутрішнє коло замальоване
  вишневим кольором, зовнішнє коло має одинадцять дотичних рисок» (жук-
  «сонечко”).
  9 Письмо писанки: Коза (голова кози).
  10. Письмо вишивки: згруповані по вертикалі букви «КОЗ» (ієрогліф).

  11. Календар: п’ять впритул розташованих (у формі хреста) шатрових споруди,
  три крайні двоповерхових з пірамідальними дахами, одна центральна споруда
  триповерхова з завершенням на стрижні зображення одного сонця з 16-ма
  промінчиками, одна крайня триповерхова споруда з пірамідальним дахом з
  завершенням на стрижні зображення одного півмісяця, що означає:
  1-й рік – Триглав;
  12-й місяць – в році, який мав два тижні;
  2-й тиждень в 12-му місяці, який мав 9 днів (з 10 по 18день).

  12. Архітектура (зодчество): Коза. Фарбоване яйце (крашанка).

  Коментар: Крашанка (Скресанка) – фарбоване яйце.

  13._Примітки: проявлення волі (намір).

 43. Крок 26.

  1. Зміст 26-го фрагменту міта: «щоб діялось як колись».

  Коментар: повага до традиції.

  2. Слово: КОЛЯДА.

  Коментар: колишній календар.

  3. Звуковий символ: КОСАК.

  Коментар: оберігання традицій (колишнього сакрального).

  4. Музичний символ: танець.

  Коментар: пояснення описане в теорії танцювальних рухів.

  5. Кольоровий символ: кольоровий – вишневий; монохромний – темно-сірий.
  6. Число: римське ІІ-ІІІІІІІІІІІІІ (ІІ-ХІІІ).
  7. Цифра: арабська 2-13.
  8. Тайнопис графічний: «два концентричних кола, внутрішнє коло замальоване
  вишневим кольором, зовнішнє коло має тринадцять дотичних рисок» (жук-
  «сонечко”).
  9. Письмо писанки: згруповані по вертикалі букви «КОЛД» (ієрогліф).
  10. Письмо вишивки: згруповані по вертикалі букви «КОЛД» (ієрогліф).

  11. Календар: п’ять впритул розташованих (у формі хреста) шатрових споруди, дві
  крайні двоповерхових з пірамідальними дахами, одна центральна споруда
  триповерхова з завершенням на стрижні зображення одного сонця з 16-ма
  промінчиками, одна крайня триповерхова споруда з пірамідальним дахом з
  завершенням на стрижні зображення одного півмісяця, одна крайня
  триповерхова споруда з пірамідальним дахом, що означає:
  1-й рік – Триглав;
  13-й місяць – в році, який мав два тижні;
  2-й тиждень в 13-му місяці, який мав 9 днів (з 10 по 18 день).

  12. Архітектура (зодчество): Вертеп.

  Коментар: демонстрація звичаю (традиції).

  13._Примітки: ритуал оберігання бажання.

 44. Крок 27.

  1 Зміст 27-го фрагменту міта: «Але, щоб мати право здійснити задумане».

  Коментар: передумова.

  2 Слово: МАЙ.

  Коментар: можливість.

  3 Звуковий символ: ВИБІР.

  Коментар: передумова формування права.

  4 Музичний символ: танець.

  Коментар: пояснення описане в теорії танцювальних рухів.

  5 Кольоровий символ: кольоровий – вишневий; монохромний – темно-сірий.
  6 Число: римське І-ІІІІІІІІІІІІІІ (І-ХІV).
  7 Цифра: арабська 1-14.
  8 Тайнопис графічний: булава.
  9 Письмо писанки: згруповані по вертикалі букви «МАЙ» (ієрогліф).
  10. Письмо вишивки: згруповані по вертикалі букви «МАЙ» (ієрогліф).

  11. Календар: п’ять впритул розташованих (у формі хреста) шатрових споруди,
  одна крайня двоповерхова з пірамідальним дахом з завершенням на стрижні
  зображення одного сонця з 16-ма промінчиками, одна центральна споруда
  триповерхова і три крайні триповерхові споруди з пірамідальним дахом, що означає:
  1-й рік – Триглав;
  14-й місяць – в році, який мав два тижні;
  1-й тиждень в 14-му місяці, який мав 9 днів (з 1 по 9 день).

  12. Архітектура (зодчество): Майдан.

  Коментар: місце демонстрації звичаю (традиції).

  13._Примітки: Братство (звичай).

 45. Крок 28.

  1 Зміст 28-го фрагменту міта: «необхідна була Угода з Сотиною на дію».

  Коментар: передумова дії.

  2 Слово: ГОДА.

  Коментар: клятва (угода).

  3 Звуковий символ: ЗЛАГОДА.

  Коментар: Закон вЛАднання через уГОДу.

  4 Музичний символ: танець.

  Коментар: пояснення описане в теорії танцювальних рухів.

  5 Кольоровий символ: кольоровий – чорний; монохромний – темний.
  6 Число: римське ІІ-ІІІІІІІІІІІІІІ (ІІ-ХІV).
  7 Цифра: арабська 2-14.
  8 Тайнопис графічний: булава з двома ручками.
  9 Письмо писанки: згруповані по вертикалі букви «ГОДА» (ієрогліф).
  10. Письмо вишивки: згруповані по вертикалі букви «ГОДА» (ієрогліф).

  11. Календар: п’ять впритул розташованих (у формі хреста) шатрових споруди,
  одна крайня двоповерхова з пірамідальним дахом з завершенням на стрижні
  зображення одного сонця з 16-ма промінчиками, одна центральна споруда
  триповерхова і три крайні триповерхові споруди з пірамідальним дахом, що
  означає:
  1-й рік – Триглав;
  14-й місяць – в році, який мав два тижні;
  2-й тиждень в 14-му місяці, який мав 9 днів (з 10 по 18 день).

  12. Архітектура (зодчество): Гад (вуж).

  Коментар: носій закону злагоди (дружби).

  13._Примітки: Закон Дружби.

 46. Крок 29.

  1 Зміст 29-го фрагменту міта: «Було укладено 1-й закон дії – “Щоб нічого не змінилося”».

  Коментар: перша умова дії.

  2 Слово: НИЧ.

  Коментар: складання першої клятви (угоди), самозречення.

  3 Звуковий символ: СТАЛО.

  Коментар: СТАновлення ЛОогіки.

  4 Музичний символ: танець.

  Коментар: пояснення описане в теорії танцювальних рухів.

  5 Кольоровий символ: кольоровий – чорний; монохромний – темний.
  6 Число: римське І-ІІІІІІІІІІІІІІІ (І-ХV).
  7 Цифра: арабська 1-15.
  8 Тайнопис графічний: чорний квадрат.
  9 Письмо писанки: згруповані по вертикалі букви «НИЧ» (ієрогліф).
  10. Письмо вишивки: згруповані по вертикалі букви «НИЧ» (ієрогліф).

  11. Календар: п’ять триповерхових впритул розташованих (у формі хреста) шатрових споруди, центральна споруда з пірамідальним дахом з завершенням на стрижні зображення одного сонця з 16-ма промінчиками, що означає:
  1-й рік – Триглав;
  15-й місяць – в році, який мав два тижні;
  1-й тиждень в 15-му місяці, який мав 9 днів (з 1 по 9 день).

  12. Архітектура (зодчество): Постамент.

  Коментар: Укладення закону злагоди (дружби).

  13._Примітки: Щоб нічого не змінилося..

 47. Крок 30.

  1 Зміст 30-го фрагменту міта: «Було укладено 2-й закон дії – “Щоб нічого не змінилося, а змінилося тільки ТО через самовдосконалення”».

  Коментар: друга умова дії.

  2 Слово: МИН.

  Коментар: складання другої клятви (угоди), самозречення.

  3 Звуковий символ: МУДРА.

  Коментар: мудрість.

  4 Музичний символ: танець.

  Коментар: пояснення описане в теорії танцювальних рухів.

  5 Кольоровий символ: кольоровий – чорний; монохромний – темний.
  6 Число: римське ІІ-ІІІІІІІІІІІІІІІ (ІІ-ХV).
  7 Цифра: арабська 2-15.
  8 Тайнопис графічний: хвиляста змія.
  9 Письмо писанки: згруповані по вертикалі букви «МИН» (ієрогліф).
  10. Письмо вишивки: згруповані по вертикалі букви «МИН» (ієрогліф).

  11. Календар: п’ять триповерхових впритул розташованих (у формі хреста) шатрових споруди, центральна споруда з пірамідальним дахом з завершенням на стрижні зображення одного сонця з 16-ма промінчиками, крайня триповерхова споруда з пірамідальним дахом з завершенням на стрижні зображення одного півмісяця, що означає:
  1-й рік – Триглав;
  15-й місяць – в році, який мав два тижні;
  2-й тиждень в 15-му місяці, який мав 9 днів (з 10 по 18 день).
  12. Архітектура (зодчество): хвиляста Змія.
  Коментар: Укладення закону Роду.

  13._Примітки: Щоб нічого не змінилося, а змінилося тільки ТО через самовдосконалення..

 48. Крок 31.

  1 Зміст 31-го фрагменту міта: «Було укладено 3-й закон дії – “Щоб змінилося ТО у злагоді з Сотиною”».

  Коментар: третя умова дії.

  2 Слово: ЛА (клад).

  Коментар: складання третьої клятви (угоди), самозречення.

  3 Звуковий символ: ЛАНКА.

  Коментар: самоорганізація.

  4 Музичний символ: танець.

  Коментар: пояснення описане в теорії танцювальних рухів.

  5 Кольоровий символ: кольоровий – чорний; монохромний – темний.
  6 Число: римське І-ІІІІІІІІІІІІІІІІ (І-ХVІ).
  7 Цифра: арабська 1-16.
  8 Тайнопис графічний: дві хвилясті переплетені змії.
  9 Письмо писанки: згруповані по вертикалі букви «ЛА» (ієрогліф).
  10. Письмо вишивки: згруповані по вертикалі букви «ЛА» (ієрогліф).

  11. Календар: п’ять впритул розташованих (у формі хреста) шатрових споруди, центральна чотириповерхова споруда з пірамідальним дахом з завершенням на стрижні зображення одного сонця з 16-ма промінчиками, чотири крайні триповерхова споруда з пірамідальним дахом, що означає:
  1-й рік – Триглав;
  16-й місяць – в році, який мав два тижні;
  1-й тиждень в 16-му місяці, який мав 9 днів (з 1 по 9 день).

  12. Архітектура (зодчество): дві хвилясті переплетені змії.

  Коментар: Укладення закону Племені.

  13._Примітки: Щоб змінилося ТО у злагоді з Сотиною.

 49. Крок 32.

  1 Зміст 32-го фрагменту міта: «Почалось Укладання майбутнього».

  Коментар: Дія перша .

  2 Слово: УМ.

  Коментар: проявлення розуму.

  3 Звуковий символ: ВІЩА.

  Коментар: проявлення віщування.

  4 Музичний символ: танець.

  Коментар: пояснення описане в теорії танцювальних рухів.

  5 Кольоровий символ: кольоровий – чорний; монохромний – темний.
  6 Число: римське ІІ-ІІІІІІІІІІІІІІІІ (ІІ-ХVІ).
  7 Цифра: арабська 2-16.
  8 Тайнопис графічний: згруповані по вертикалі букви «ВІЩА» (ієрогліф).
  9 Письмо писанки: згруповані по вертикалі букви «УМ» (ієрогліф).
  10. Письмо вишивки: згруповані по вертикалі букви «УМ» (ієрогліф).

  11. Календар: п’ять впритул розташованих (у формі хреста) чорних шатрових
  споруди, центральна чотириповерхова споруда з пірамідальним дахом з
  завершенням на стрижні зображення одного сонця з 16-ма промінчиками, три
  крайні триповерхова споруда з пірамідальним дахом, одна крайня триповерхова
  споруда з пірамідаль-ним дахом з завершенням на стрижні зображення одного
  півмісяця, що означає:
  1-й рік – Триглав;
  16-й місяць – в році, який мав два тижні;
  2-й тиждень в 16-му місяці, який мав 9 днів (з 10 по 18 день).

  12. Архітектура (зодчество): Віщун.

  Коментар: віщування майбутнього.

  13._Примітки: задум.

 50. Крок 33.

  1 Зміст 33-го фрагменту міта: «з Любов’ю до майбутнього».

  Коментар: проявлення дії.

  2 Слово: ЛЬ.

  Коментар: проявлення любові.

  3 Звуковий символ: ЛЮБОВ.

  Коментар: проявлення почуття.

  4 Музичний символ: танець.

  Коментар: пояснення описане в теорії танцювальних рухів.

  5 Кольоровий символ: кольоровий – чорний; монохромний – темний.
  6 Число: римське І-ІІІІІІІІІІІІІІІІІ (І-ХVІІ).
  7 Цифра: арабська І-17.
  8 Тайнопис графічний: контур серця.
  9 Письмо писанки: згруповані по вертикалі букви «ЛЬ» (ієрогліф).
  10. Письмо вишивки: згруповані по вертикалі букви «ЛЬ» (ієрогліф).

  11. Календар: п’ять впритул розташованих (у формі хреста) чорних шатрових
  споруди, центральна чотириповерхова споруда з пірамідальним дахом з
  завершенням на стрижні зображення одного одного сонця з 16-ма
  промінчиками, три крайні триповерхова споруда з пірамідальним дахом, одна
  крайня триповерхова споруда з пірамідальним дахом, що означає:
  1-й рік – Триглав;
  17-й місяць – в році, який мав два тижні;
  1-й тиждень в 17-му місяці, який мав 9 днів (з 1 по 9 день).

  12. Архітектура (зодчество): Серце.

  Коментар: проявлення любові.

  13._Примітки: мрія.

 51. Крок 34.

  1 Зміст 34-го фрагменту міта: «Сталося Писання Книги майбутнього – ДОЛІ».

  Коментар: складання проекту майбутнього.

  2 Слово: КА.

  Коментар: програмування майбутнього.

  3 Звуковий символ: ДОЛЯ.

  Коментар: карма.

  4 Музичний символ: танець.

  Коментар: пояснення описане в теорії танцювальних рухів.

  5 Кольоровий символ: кольоровий – чорний; монохромний – темний.
  6 Число: римське ІІ-ІІІІІІІІІІІІІІІІІ (ІІ-ХVІІ).
  7 Цифра: арабська 2-17.
  8 Тайнопис графічний: трилистник.
  9 Письмо писанки: згруповані по вертикалі букви «КА» (ієрогліф).
  10. Письмо вишивки: згруповані по вертикалі букви «КА» (ієрогліф).

  11. Календар: п’ять впритул розташованих (у формі хреста) чорних шатрових
  споруди, центральна чотириповерхова споруда з пірамідальним дахом з
  завершенням на стрижні зображення одного сонця з 16-ма промінчиками, три
  крайні триповерхова споруда з пірамідальним дахом, одна крайня
  чотириповерхова споруда з пірамідальним дахом з завершенням на стрижні
  зображення одного півмісяця, що означає:
  1-й рік – Триглав;
  17-й місяць – в році, який мав два тижні;
  2-й тиждень в 17-му місяці, який мав 9 днів (з 10 по 18 день).

  12. Архітектура (зодчество): Книга.

  Коментар: Укладання світоглядного тексту, який базується на непохитності вселенських законів.

  13._Примітки: 1-ий, 2-ий і 3-ій закони дії.

 52. Крок 35.

  1 Зміст 35-го фрагменту міта: «через Прорікання майбутнього – РОКВІДИ (Приготування)».

  Коментар: захист проекту майбутнього.

  2 Слово: РОК.

  Коментар: Роквіда.

  3 Звуковий символ: РЕЧЕ.

  Коментар: пророк .

  4 Музичний символ: танець.

  Коментар: пояснення описане в теорії танцювальних рухів.

  5 Кольоровий символ: кольоровий – чорний; монохромний – темний.
  6 Число: римське І-ІІІІІІІІІІІІІІІІІІ (І-ХVІІІ).
  7 Цифра: арабська 1-18.
  8 Тайнопис графічний: згруповані по вертикалі букви «РЕЧ» (ієрогліф).
  9 Письмо писанки: згруповані по вертикалі букви «РОК» (ієрогліф).
  10. Письмо вишивки: згруповані по вертикалі букви «РОК» (ієрогліф).

  11. Календар: п’ять впритул розташованих (у формі хреста) чорних шатрових
  споруди, центральна чотириповерхова споруда з пірамідальним дахом з
  завершенням на стрижні зображення одного сонця з 16-ма промінчиками, дві
  крайні чотириповерхових споруди з пірамідальним дахом, дві крайні
  триповерхові споруди з пірамідальним дахом, що означає:
  1-й рік – Триглав;
  18-й місяць – в році, який мав два тижні;
  1-й тиждень в 18-му місяці, який мав 9 днів (з 1 по 9 день).

  12. Архітектура (зодчество): пророк.

  Коментар: той, що прорікає майбутнє.

  13._Примітки: приготування.

 53. Крок 36.

  1 Зміст 36-го фрагменту міта: «Було Позначено місце пристанища через освячення».

  Коментар: закладення майбутнього.

  2 Слово: СІЧ.

  Коментар: засік.

  3 Звуковий символ: ГОРС.

  Коментар: горішнє місце .

  4 Музичний символ: танець.

  Коментар: пояснення описане в теорії танцювальних рухів.

  5 Кольоровий символ: кольоровий – чорний; монохромний – темний.
  6 Число: римське ІІ-ІІІІІІІІІІІІІІІІІІ (ІІ-ХVІІІ).
  7 Цифра: арабська 2-18.
  8 Тайнопис графічний: квадрат в квадраті.
  9 Письмо писанки: згруповані по вертикалі букви «СІЧ» (ієрогліф).
  10. Письмо вишивки: згруповані по вертикалі букви «СІЧ» (ієрогліф).

  11. Календар: п’ять впритул розташованих (у формі хреста) чорних шатрових
  споруди, центральна чотириповерхова споруда з пірамідальним дахом з
  завершенням на стрижні зображення одного сонця з 16-ма промінчиками, дві
  крайні триповерхових споруди з пірамідальним дахом, одна крайня
  чотириповерхова споруда з пірамідальним дахом з завершенням на стрижні
  зображення одного півмісяця , одна крайня чотириповерхова споруда з
  пірамідальним дахом, що означає:
  1-й рік – Триглав;
  18-й місяць – в році, який мав два тижні;
  2-й тиждень в 18-му місяці, який мав 9 днів (з 10 по 18 день).

  12. Архітектура (зодчество): Сік – Гора.

  Коментар: Горішнє освячене місце.

  13._Примітки: сель.

 54. Крок 37.

  1 Зміст 37-го фрагменту міта: «Все це дало змогу початку дії».

  Коментар: змога дії.

  2 Слово: МАГ.

  Коментар: діяч.

  3 Звуковий символ: МАЯ.

  Коментар: магія (обрядова дія).

  4 Музичний символ: танець.

  Коментар: пояснення описане в теорії танцювальних рухів.

  5 Кольоровий символ: кольоровий – чорний; монохромний – темний.
  6 Число: римське І-ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ (І-ХІХ).
  7 Цифра: арабська 1-19.
  8 Тайнопис графічний: згруповані по вертикалі букви «МАГ» (ієрогліф).
  9 Письмо писанки: згруповані по вертикалі букви «МАЯ» (ієрогліф).
  10. Письмо вишивки: згруповані по вертикалі букви «МАЯ» (ієрогліф).

  11. Календар: п’ять впритул розташованих (у формі хреста) чорних шатрових
  споруди, центральна чотириповерхова споруда з пірамідальним дахом з
  завершенням на стрижні зображення одного сонця з 16-ма промінчиками, три
  крайні чотириповерхових споруди з пірамідальним дахом, одна крайня
  триповерхова споруда з пірамідальним дахом, що означає:
  1-й рік – Триглав;
  19-й місяць – в році, який мав два тижні;
  1-й тиждень в 18-му місяці, який мав 9 днів (з 1 по 9 день).

  12. Архітектура (зодчество): Обрядовий горщик.

  Коментар: змога здійснити обряд.

  13._Примітки: обряд освячення.

 55. Крок 38.

  1 Зміст 38-го фрагменту міта: «Початок Прийшов».

  Коментар: початок дії.

  2 Слово: ЧА.

  Коментар: діяч.

  3 Звуковий символ: ПІЧ.

  Коментар: Чатир-охоронець.

  4 Музичний символ: танець.

  Коментар: пояснення описане в теорії танцювальних рухів.

  5 Кольоровий символ: кольоровий – чорний; монохромний – темний.
  6 Число: римське ІІ-ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ (ІІ-ХІХ).
  7 Цифра: арабська ІІ-19.
  8 Тайнопис графічний: яйцеподібна мітка.
  9 Письмо писанки: згруповані по вертикалі букви «ЧА» (ієрогліф).
  10. Письмо вишивки: згруповані по вертикалі букви «ЧА» (ієрогліф).

  11. Календар: п’ять впритул розташованих (у формі хреста) чорних шатрових
  споруди, центральна чотириповерхова споруда з пірамідальним дахом з
  завершенням на стрижні зображення одного сонця з 16-ма промінчиками, дві
  крайні чотириповерхових споруди з пірамідальним дахом з завершенням на
  стрижні зображення одного півмісяця, одна крайня чотириповерхова споруда з
  пірамідальним дахом, що означає:
  1-й рік – Триглав;
  19-й місяць – в році, який мав два тижні;
  2-й тиждень в 18-му місяці, який мав 9 днів (з 10 по 18 день).

  12. Архітектура (зодчество): Схід сонця.

  Коментар: здійснити обряд.

  13._Примітки: розпалити піч.

 56. Крок 39.

  8 Зміст 39-го фрагменту міта: «Відродження».

  Коментар: план дії.

  9 Слово: РО.

  Коментар: той, що відроджує.

  10 Звуковий символ: РОСЬ.

  Коментар: закон охороняє.

  11 Музичний символ: танець.

  Коментар: пояснення описане в теорії танцювальних рухів.

  12 Кольоровий символ: кольоровий – чорний; монохромний – темний.
  13 Число: римське І-ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ (І-ХХ).
  14 Цифра: арабська І-20.
  8 Тайнопис графічний: булава.
  9 Письмо писанки: згруповані по вертикалі букви «РО» (ієрогліф).
  10. Письмо вишивки: згруповані по вертикалі букви «РО» (ієрогліф).

  11. Календар: п’ять чотириповерхових впритул розташованих (у формі хреста)
  чорних шатрових споруди, центральна чотириповерхова споруда з
  пірамідальним дахом з завершенням на стрижні зображення одного сонця з 16-
  ма промінчиками, що означає:
  1-й рік – Триглав;
  20-й місяць – в році, який мав два тижні;
  1-й тиждень в 18-му місяці, який мав 9 днів (з 1 по 9 день).

  12. Архітектура (зодчество): зустріч сходу сонця.

  Коментар: здійснити дійство.

  13._Примітки: приготувати напій (Сому) в горщику.

 57. Крок 40.

  1 Зміст 40-го фрагменту міта: «Творити».

  Коментар: спосіб дії.

  2 Слово: ТВІР.

  Коментар: той, що творить.

  3 Звуковий символ: ТВОРЕЦЬ.

  Коментар: той, що закон охороняє.

  4 Музичний символ: танець.

  Коментар: пояснення описане в теорії танцювальних рухів.

  5 Кольоровий символ: кольоровий – чорний; монохромний – темний.
  6 Число: римське ІІ-ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ (ІІ-ХХ).
  7 Цифра: арабська 2-20.
  8 Тайнопис графічний: пірнач з стержнем поділеним на 9 однакових відрізків.
  9 Письмо писанки: згруповані по вертикалі букви «ТВІР» (ієрогліф).
  10. Письмо вишивки: згруповані по вертикалі букви «ТВІР» (ієрогліф).

  11. Календар: п’ять чотириповерхових впритул розташованих (у формі хреста)
  чорних шатрових споруди, центральна чотириповерхова споруда з
  пірамідальним дахом з завершенням на стрижні зображення одного сонця з 16-
  ма промінчиками, одна крайня чотириповерхова споруда з пірамідальним
  дахом з завершенням на стрижні зображення одного півмісяця, що означає:
  1-й рік – Триглав;
  20-й місяць – в році, який мав два тижні;
  2-й тиждень в 18-му місяці, який мав 9 днів (з 10 по 18 день).

  12. Архітектура (зодчество): молитва.

  Коментар: сотворити молитву.

  13._Примітки: поставити горщик до сонця (у піч).

 58. Крок 41.

  1 Зміст 41-го фрагменту міта: «Настав Кінець до початкової теми творення Світу (ТРИГЛАВА) і початок 1-го стану (ПЕРУНА)».

  Коментар: кінець дії.

  2 Слово: ДОПОТО (ДПТ).

  Коментар: до початкова тема.

  3 Звуковий символ: ПО ТЬМІ.

  Коментар: число «нуль», початок відліку.

  4 Музичний символ: танець.

  Коментар: пояснення описане в теорії танцювальних рухів.

  5 Кольоровий символ: кольоровий – чорний, вишневий, одра.
  6 Число: римське – ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ (ХХ-І)..
  7 Цифра: арабська 21-1.
  8 Тайнопис графічний: шапка (головний убір).
  9 Письмо писанки: згруповані по вертикалі букви «ДПТ» (ієрогліф).
  10. Письмо вишивки: згруповані по вертикалі букви «ДПТ» (ієрогліф).

  11. Календар: п’ять впритул розташованих (у формі хреста) споруди з одристими (жовтими) стінами та чорними шатрами, чотири крайні чотириповерхових споруди, центральна п’ятиповерхова споруда з пірамідальним чорного дахом з завершенням на стрижні зображення одного вишневого сонця з 16-ма промінчиками, одна крайня чотириповерхова споруда з пірамідальним чорним дахом з завершенням на стрижні зображення одного вишневих півмісяця, що означає:
  1-й рік – Триглав;
  21-й місяць – в році, який мав один тиждень;
  тиждень в 21-му місяці, який мав 5 днів (з 1 по 5 день), у високосний рік, який наступає кожні 16 років, тиждень триває з 1 по 8 день).

  12. Архітектура (зодчество): колиба, розмальована в три кольори – чорний, вишневий, одристий (охристий, жовтий), посередині біла піч.
  Коментар: кругла будівля.
  13._Примітки: пам’ятати Колишній Світ-Зорю, яка сяяла і згасла – випити Сому (сум).

 59. Коментар:
  Тут описано найважливіші етапні кроки – передумови створення Нового Світу. Але чому загинув Той світ чіткої відповіді нема. Оскільки він мав право на існування при умові дотримання Трьох Угод, їх порушення могло бути викликане появою в Свідомості критичної маси світу сумніву щодо Сущого, а це породжує недовіру замість Віри і сенс життя розвіюється як дим від згасаючого полум’я.
  Сьогодні Сутність кожного кроку і взаємодію їхню між собою можна пізнати через знання, які зберегла індійська культура, яка частково поширилась на Китай, Японію та інші країни Сходу. Нажаль, наші власні знання, закодовані в казках і легендах, в текстах писанок і вишивок, не впливають на нашу самосвідомість в повній мірі. Зарозумілий Розум бере верх над приниженою Мудрістю, нажаль. Але, можливо, ми маємо обов’язок зберегти Світ, що був створений Богом, який залучив наших далеких пращурів до цього творення, а нам дісталась тільки пам’ять про це. Вчені індуси називають нас братами (читай статтю «Керносівський боган» на сайті http://pysanka-vyshyvka.in.ua/). Їхні прадавні знання вказують як здійснити реінкарнацію світу і людей, як виправити глуху ситуацію через обряд повернення до початків початку і виправлення допущених непоправних помилок. Завдяки цьому уникали згубних катаклізмів. Для здійснення таких обрядів будувалися спеціальні календарні комплекси -Майдани, які в Україні подекуди збереглися по сьогоднішній день. Головним мотивом було змінити самосвідомість людей, родів і племен і спонукати їх жити в гармонії зі світом за узгодженим з Космосом календарем.
  На цьому етапі стержнем обрядів є календар за яким жив і живе потойбічний світ Адже нічого не могло відбутися без волі Божої, тому Бога шанували, вірили в нього і мали свої канали спілкування з ним. Це неправда і ганебна видумка що мали багатьох богів – Бог один і множествен і хай ніхто не розділяє того множества – казали наші спільні предки.
  Ми зробили 41 крок зі 108-ми. Рушаймо далі.

 60. 1-ий СТАН ТВОРЕННЯ СВІТУ.

  Крок 42.

  1 Зміст 42-го фрагменту міта: «А далі ТО виділило себе із себе».

  Коментар: початок творення.

  2 Слово: ТО-ТО.
  Коментар: копіювання пам’яті .

  3 Звуковий символ: ТАТО.
  Коментар: носій пам’яті.

  4 Музичний символ: пауза.
  Коментар: пояснення описане в теорії музики.

  5 Кольоровий символ: кольоровий – блідо-зелений, монохромний – сірий.
  6 Число: римське – ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ-ІІ (ХХІ-ІІ)..
  7 Цифра: арабська 21-2.
  8 Тайнопис графічний: коло з радіусом поділеним на 9 рівних частин.
  9 Письмо писанки: два контури риби поруч.
  10. Письмо вишивки: два чуми поруч (два трикутники з двома засічками на
  вершині.
  11. Календар: п’ять впритул розташованих (у формі хреста) споруди з
  блідо-зеленими стінами, чотири крайні чотириповерхових споруди, центральна п’ятиповерхова споруда з пірамідальним дахом з завершенням на стрижні зображення одного півмісяця, дві крайні чотириповерхових споруди з пірамідальним дахом з завершенням на стрижні кожної зображення одної 9-ти кутної зірки, що означає:
  1-й рік – Триглав;
  21-й місяць – в році;
  2-й день

  12. Архітектура (зодчество): стовп
  Коментар: колона.

  13. Примітки: менгір.

 61. Крок 43.

  1 Зміст 43-го фрагменту міта: «і віддзеркалилось».

  Коментар: відбиток.

  2 Слово: ТО-ОТ.

  Коментар: копія пам’яті, дзеркало.

  3 Звуковий символ: ТО-Я-ТО.

  Коментар: ПА – двійник.

  4 Музичний символ: пауза.
  Коментар: пояснення описане в теорії музики.

  5 Кольоровий символ: кольоровий – блідо-зелений, монохромний – сірий.
  6 Число: римське – ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ-ІІІ (ХХІ-ІІІ)..
  7 Цифра: арабська 21-3.
  8 Тайнопис графічний: коло з діаметром поділеним на 18 рівних частин.
  9 Письмо писанки: два контури риби дзеркально навпроти один одному, які
  не стикуються.
  10. Письмо вишивки: два чуми дзеркально (два трикутники з двома засічками на вершині) навпроти один одному, які не стикуються.
  11. Календар: п’ять впритул розташованих (у формі хреста) споруди з
  блідо-зеленими стінами, чотири крайні чотириповерхових споруди, центральна п’ятиповерхова споруда з пірамідальним дахом з завершенням на стрижні зображення одного півмісяця, три крайні чотириповерхових споруди з пірамідальним дахом з завершенням на стрижні кожної зображення одної 9-ти кутної зірки, що означає:
  1-й рік – Триглав;
  21-й місяць – в році;
  3-й день

  12. Архітектура (зодчество): два стовпи
  Коментар: пара колон.

  13. Примітки: два менгіри.

 62. Крок 44.

  1 Зміст 44-го фрагменту міта: «і уподібнилось віддзеркалене ТО собі – ОТЕЦЬ».

  Коментар: уподібнення.

  2 Слово: ОТ – ТО.
  Коментар: тотожність.

  3 Звуковий символ: ОТЕЦЬ (ОТИН).
  Коментар: ТОЙ самий .

  4 Музичний символ: пауза.
  Коментар: пояснення описане в теорії музикив.

  5 Кольоровий символ: кольоровий – блідо-зелений, монохромний – сірий.
  6 Число: римське – ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ-ІІІІ (ХХІ-ІV)..
  7 Цифра: арабська 21-4.
  8 Тайнопис графічний: коло поділене на три рівних по висоті частини, з діаметром що ділить ці частини порівну і утворює 6 попарно тотожних частин, сам діаметр ділиться на 9 рівних частин.
  9 Письмо писанки: два контури риби дзеркально навпроти один одному, які стикуються.
  10. Письмо вишивки: два чуми дзеркально (два трикутники з двома засічками на вершині) навпроти один одному, які стикуються.
  11. Календар: п’ять впритул розташованих (у формі хреста) споруди з
  блідо-зеленими стінами, чотири крайні чотириповерхових споруди, центральна п’ятиповерхова споруда з пірамідальним дахом з завершенням на стрижні зображення одного півмісяця, чотири крайні чотириповерхових споруди з пірамідальним дахом з завершенням на стрижні кожної зображення одної 9-ти кутної зірки, що означає:
  1-й рік – Триглав;
  21-й місяць – в році;
  4-й день

  12. Архітектура (зодчество): два стовпи з’єднані перекладиною.
  Коментар: прохід.

  13. Примітки: дольмен.

  • ОТЕЦЬ: “Та матимеш нас в усі дні,
   та будемо тобі вірні
   і до кінця слави твоєї,
   Отче наш, назавжди.
   І хай буде так усі дні…”
   (Велесова книга, дош.31, ряд.14,15,16 – Київ, 7502)

 63. Крок 45.

  1 Зміст 45-го фрагменту міта: «Утворилася Сумірність».

  Коментар: симетрія .

  2 Слово: МІТРА .

  Коментар: сумірність, вісь симетрії.

  3 Звуковий символ: МІР.

  Коментар: рівновага відносно одної осі симетрії.

  4 Музичний символ: пауза.
  Коментар: пояснення описане в теорії музики.

  5 Кольоровий символ: кольоровий – блідо-зелений, монохромний – сірий.
  6 Число: римське – ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ-ІІІІІ (ХХІ-V)..
  7 Цифра: арабська 21-5.

  8 Тайнопис графічний: стріла з наконечниками на кінцях.
  9 Письмо писанки: згруповані по вертикалі букви «МІР» (ієрогліф).
  10. Письмо вишивки: згруповані по вертикалі букви «МІР» (ієрогліф).
  .
  11. Календар: п’ять впритул розташованих (у формі хреста) споруди з
  блідо-зеленими стінами, чотири крайні чотириповерхових споруди, центральна п’ятиповерхова споруда з пірамідальним дахом з завершенням на стрижні зображення одного півмісяця і одної 9-ти кутної зірки , чотири крайні чотириповерхових споруди з пірамідальним дахом з завершенням на стрижні кожної зображення одної 9-ти кутної зірки, що означає:
  1-й рік – Триглав;
  21-й місяць – в році;
  5-й день (останній день не високосного року)

  12. Архітектура (зодчество): дві прямокутно-трикутні симетрично
  розташовані стели.
  Коментар: вхід.

  13. Примітки: пілони.

 64. Крок 46.

  1 Зміст 46-го фрагменту міта: «Це відкрило дорогу Можливості».

  Коментар: змога.

  2 Слово: МО (МОГА).

  Коментар: можливість.

  3 Звуковий символ: МОҐОША.

  Коментар : Доля.

  4 Музичний символ: пауза.
  Коментар: пояснення описане в теорії музики.

  5 Кольоровий символ: кольоровий – блідо-зелений, монохромний – сірий.
  6 Число: римське – ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ-ІІІІІІ (ХХІ-VІ)..
  7 Цифра: арабська 21-6.

  8 Тайнопис графічний: чотири стріли з наконечниками на кінцях, сходяться
  наконечниками в одній точці і утворюють хрест.
  9 Письмо писанки: згруповані по вертикалі букви «МО» (ієрогліф).
  10. Письмо вишивки: згруповані по вертикалі букви «МО» (ієрогліф).
  .
  11. Календар: п’ять впритул розташованих (у формі хреста) споруди з
  блідо-зеленими стінами, чотири крайні чотириповерхових споруди, центральна п’ятиповерхова споруда з пірамідальним дахом з завершенням на стрижні зображення одного півмісяця, дві крайні чотириповерхових споруди з пірамідальним дахом з завершенням на стрижні кожної зображення одної 9-ти кутної зірки, дві крайні чотириповерхових споруди з пірамідальним дахом з завершенням на стрижні кожної зображення двох 9-ти кутних зірок,
  що означає:
  1-й рік – Триглав;
  21-й місяць – в році;
  6-й день високосного року (в не високосному році накладається на
  перший день Нового року).
  12. Архітектура (зодчество): сувій (стрічка) полотна (шкіри), дощечка.
  Коментар: приготовлений носій інформації.
  13. Примітки: Книга Долі.

 65. Крок 47.

  1 Зміст 47-го фрагменту міта: «до Визволення».

  Коментар: свобода.

  2 Слово: ЛИК.

  Коментар: прояв розуму.

  3 Звуковий символ: БОГОЯВЛЕННЯ.

  Коментар: Боже Об’явлення.

  4 Музичний символ: пауза.
  Коментар: пояснення описане в теорії музики.

  5 Кольоровий символ: кольоровий – блідо-зелений, монохромний – сірий.
  6 Число: римське – ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ-ІІІІІІІ (ХХІ-VІІ)..
  7 Цифра: арабська 21-7.

  8 Тайнопис графічний: прапор (інформаційне поле), витканий (вишитий)
  рушник, честена сорочка .
  9 Письмо писанки: згруповані по вертикалі букви «ЛИК» (ієрогліф).
  10. Письмо вишивки: згруповані по вертикалі букви «ЛИК» (ієрогліф).
  .
  11. Календар: п’ять впритул розташованих (у формі хреста) споруди з
  блідо-зеленими стінами, чотири крайні чотириповерхових споруди, центральна п’ятиповерхова споруда з пірамідальним дахом з завершенням на стрижні зображення одного півмісяця, одна крайня чотириповерхова споруда з пірамідальним дахом з завершенням на стрижні зображення одної 9-ти кутної зірки, три крайні чотириповерхових споруди з пірамідальним дахом з завершенням на стрижні кожної зображення двох 9-ти кутних зірок,
  що означає:
  1-й рік – Триглав;
  21-й місяць – в році;
  7-й день високосного року (в не високосному році накладається на
  другий день Нового року).
  12. Архітектура (зодчество): образ в рушнику.
  Коментар: заповнений носій інформації.
  13. Примітки: початок творення Нового Світу.

 66. Крок 48.

  1 Зміст 48-го фрагменту міта: «При цьому зберігалась рівновага :
  » в задумах (ідеях -ВОля);
  » в роздумах (планах -ЛОгіка);
  » в діях (творенні -ДІЯ)».

  Коментар: Правило рівноваги .

  2 Слово: ВО+ЛО+ДІЯ=МИР (ВЛДМ).
  Коментар: формула Гармонії .

  3 Звуковий символ: ВОЛОДИМИР.
  Коментар: врівноважений .

  4 Музичний символ: пауза.
  Коментар: пояснення описане в теорії музики.

  5 Кольоровий символ: кольоровий – блідо-зелений, монохромний – сірий.
  6 Число: римське – ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ-ІІІІІІІІ (ХХІ-VІІІ)..
  7 Цифра: арабська 21-8.

  8 Тайнопис графічний: хрест щироко, але коротко раменний (довжина 1
  частина, ширина-3 чатини).
  9 Письмо писанки: згруповані по вертикалі букви «ВЛДМ» (ієрогліф).
  10. Письмо вишивки: згруповані по вертикалі букви «ВЛДМ» (ієрогліф).
  .
  11. Календар: п’ять впритул розташованих (у формі хреста) споруди з
  блідо-зеленими стінами, чотири крайні чотириповерхових споруди, центральна п’ятиповерхова споруда з пірамідальним дахом з завершенням на стрижні зображення одного півмісяця, чотири крайні чотириповерхових споруди з пірамідальним дахом з завершенням на стрижні кожної зображення двох 9-ти кутних зірок, що означає:
  1-й рік – Триглав;
  21-й місяць – в році;
  8-й день високосного року (в не високосному році накладається на
  третій день Нового року).
  12. Архітектура (зодчество): перехрестя двох доріг.
  Коментар: зробити вибір.
  13. Примітки: Зробити Вибір з дотриманням Правила Вибору.

 67. Крок 49.

  1. Зміст 49-го фрагменту міта: «Зі збереженням рівноваги (Миру) появились чотири сторони Нового Світу – СВІТОВИД».

  Коментар: результат Врівноваженого Вибору.

  2. Слово: СВІТОВИД (СВД).

  Коментар: рівновага відносно двох взаємо перпендикулярних осей
  симетрії.

  3. Звуковий символ: ПРЕДТЕЧА.

  Коментар: об’явлення Вибраного.

  4. Музичний символ: пауза.
  Коментар: пояснення описане в теорії музики.

  5. Кольоровий символ: кольоровий – блідо-зелений, монохромний – сірий.
  6. Число: римське – ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ-ІІІІІІІІІ (ХХІ-ІХ).
  7. Цифра: арабська 21-9.

  8. Тайнопис графічний: хрест рівнораменний.
  9. Письмо писанки: згруповані по вертикалі букви «СВД» (ієрогліф).
  10. Письмо вишивки: згруповані по вертикалі букви «СВД» (ієрогліф).

  11. Календар: п’ять впритул розташованих (у формі хреста) споруди з
  блідо-зеленими стінами, чотири крайні чотириповерхових споруди, центральна п’ятиповерхова споруда з пірамідальним дахом з завершенням на стрижні зображення одного півмісяця і одної 9-ти кутної зірки, чотири крайні чотириповерхових споруди з пірамідальним дахом з завершенням на стрижні кожної зображення двох 9-ти кутних зірок, що означає:
  1-й рік – Триглав;
  21-й місяць – в році;
  9-й день високосного року (в не високосному році накладається на
  четветий день Нового року).
  12. Архітектура (зодчество): чотиригранний стовп.
  Коментар: зроблений вибір.
  13. Примітки: результат Вибору.

  • СВІТОВИД: “І Богові Світовиду славу проголошуємо…”
   (Велесова книга, дош.11а, ряд.15 – Київ, 7502)

 68. Крок 50.

  1. Зміст 50-го фрагменту міта: «У Книзі Долі був записаний перший (головний) і беззвучний знак – Ь (м’який знак)».

  Коментар: Ь – виявлятиме свою присутність через пом’якшення майбутніх букв, які будуть утворюватися від нових змін (РУйнувань Нового – РУ).

  2. Слово: ПЕРУН.

  Коментар: ПЕрша РУНа .

  3. Звуковий символ: – Новий (НОвиЙ (НОЙ)
  – Отець (ОтеЦЬ (ОЦЬ)
  Коментар: НОЙ ОЦЬ (НоцЬ, НЬ ) – Ніч і День Нового Світу .

  4. Музичний символ: нота «РЕ» (1).
  Коментар: пояснення описане в теорії музики.

  5. Кольоровий символ: кольоровий – яскраво зелений.

  6. Число: один.

  7. Цифра: Т (повернута на 180 градусів).

  8. Тайнопис графічний: квадрат з двома засічками на одній вершині.

  9. Письмо писанки: написано в книзі «Бродівська писанка» (В.Підгірняк,
  Броди-Просвіта, 2008).

  10. Письмо вишивки: написано в книзі «Текстова вишивка» (В.Підгірняк,
  Київ, 2008).

  11. Календар: 2-й рік Сварог

  12. Архітектура (зодчество): Могила з Капищем і Боганом.

  Коментар: Перший стан Нового Світу.

  13. Примітки: завершення Першого стану Нового Світу.

  • ПЕРУН: “І Богові Перуну, громовержцю, і богові прі
   і боріння скажемо не переставати живих
   явищ кола крутити”.
   (Велесова книга, дош.11а, ряд.10,11 – Київ, 7502)

 69. Крок 51.

  Отже, все, що привело до зародження Нового Світу було спричинене незмінністю Темряви Незвіданого і змінами, які сталися з ТО (Тато-Отець-Мітра-Моґоша-Світовид-Велес), що набрало символічний образ м’якого знаку (Ь), який має схематичний образ дерева.
  Цим завершився Перший стан Нового Світу (ПЕРУН) і почався Другий (СВАРОГ).
  З’явилося число 1 –«один» (ОТИН) – перша буква, яке поширилось на чотири сторони (у Світовиді) і назване було ПЕРУН.
  На відзначення цієї події люди на місці свого пристанища біля води (з рибою) насипали курган у формі птаха з головою овна, що символізував місце зупинки, а на вершині (в засіку) вкопували дерев’яний чотиригранний стовп – Світовид, на якому були знаки Тата, Отця, Мітри і Моґоші, а зверху кріпилося зображення ВЕЛЕСА (вола). Такий курган називався Могилою, засіка називалась Капищем, а стовп із знаками – Боганом. Навколо Могили насипався вал у формі Змія і викопувався рів у формі Лади. Дороги символізували Стільник. Обряди, які справлялись, символізували розуміння Законів, проявлення Любові і спроби вмилостивити Долю. Танці свідчили про усвідомлення Початку і Кінця, Безкінечності і Безмежності. Почитався Ум і очікувались знаки Богоявлення.

 70. 2-ий СТАН ТВОРЕННЯ СВІТУ.

  Крок 52.

  1. Зміст 52-го фрагменту міта: «Початок другого стану творення Світу настав коли Новий Отець Перун по своїй волі приніс в жертву свою рівновагу, виділивши із нутра свого (Інтри) “меч Перуна”- пару сил (Пана), яка і мала зруйнувати рівновагу Нового Отця, щоб дарувати Буття».

  Коментар: САМОПОЖЕРТВА.

  2. Слово: МЕЧ ПЕРУНА (СОКИРА).

  Коментар: усікновення.

  3. Звуковий символ: ПАН (ДУХ І СПАС).

  4. Музичний символ: нота «РЕ» (1).
  Коментар: пояснення описане в теорії музики.

  5. Кольоровий символ: кольоровий – яскраво зелений.

  6. Число: один перший (±).

  7. Цифра: на «Т» (повернуте на 180 градусів) поставлено таке ж «Т» (±).

  8. Тайнопис графічний: сокира (з двостороннім сікачем), меч (з двостороннім лезом), що графічно складено написанням слова ПАН.

  9. Письмо писанки: три «Т» виходять радіально з одної точки.

  10. Письмо вишивки: три «Т» виходять радіально з одної точки.

  11. Календар: 2-й рік – Сварог
  1-й день року
  Неділя (НД)

  12. Архітектура (зодчество): На дорозі перед входом до Капищ і Боганів садили два дерева, які переплітались кронами і утворювали Ворота, або ставили два пілони з каменю, які утворювали Браму (символ двох рушійних сил). Сюди приводили Коня і приносили Меча.
  Коментар: Другий стан Нового Світу.

  13. Примітки: Приносити жертву як дар.

  • ІНТРА: “…а Інтра був і пребуде до віку.
   Інтра віддав Паруні всю зброю,
   аби той верг її,
   щоб настав яровень і йшов на луки”.
   (Велесова книга, дош.6г, ряд.25 – Київ, 7502)

 71. Крок 53.

  1. Зміст 53-го фрагменту міта: «Пан може діяти стрімко і стримано. Він поєднує в собі силу та енергію: Духа і Спаса».

  Коментар: революція і еволюція.

  2. Слово: СТРИБОГ.

  Коментар: Поєднання Духа і Спаса (сили та енергії).

  3. Звуковий символ: СТР (оновлення).

  4. Музичний символ: нота «РЕ» (1).

  Коментар: пояснення описане в теорії музики.

  5. Кольоровий символ: кольоровий – яскраво зелений.

  6. Число: один другий (┴┬┴).

  7. Цифра: на «Т» поставлено два «Т» в ряд (┴┬┴).

  8. Тайнопис графічний: кінь, що графічно складений з написанням слова
  СТР.

  9. Письмо писанки: два «Т» виходять симетрично з одної точки під кутом 45
  градусів.

  10. Письмо вишивки: два «Т» виходять симетрично з одної точки під кутом 45
  градусів.

  11. Календар: 2-й рік – Сварог
  1-й день року
  Неділя (НД)

  12. Архітектура (зодчество): Кінь;
  Нагай для коня – СТРімко;
  Вуздечка для коня- СТРимано.

  Коментар: символи Другого стану Нового Світу.

  13. Примітки: Поступ стрімкий і стриманий.

  • СТРИБОГ: “Нам Сварогу славу співати і Дажбогу, які же суть у небі пречистім; Перуну і Стрибогу, які громами і блискавками повелівають. А Стрибог вітри ярити на землю візьметься.”
   (Велесова книга, дош.38а, ряд.42-44 – Київ, 7502)

 72. Крок 54.

  1. Зміст 54-го фрагменту міта: «Із безкінечно малої точки ПАН спричинив великий вибух і Нового Отця пронизав “меч Перуна”, що дало силі Духа імпульс до розширення, руйнуючий його рівновагу».

  Коментар: вивільнення Духа.

  2. Слово: РУНА

  Коментар: РУЇНА РІВНОВАГИ.

  3. Звуковий символ: твердий знак – Ъ (той що розділяє)

  4. Музичний символ: нота «РЕ» (1).

  Коментар: пояснення описане в теорії музики.

  5. Кольоровий символ: кольоровий – яскраво зелений.

  6. Число: один третій (┴┼┴).

  7. Цифра: на «Т» поставлено три «Т» в ряд (┴┼┴).

  8. Тайнопис графічний: кадрат з вершини якого виходять два
  «Т» послідовно.

  9. Письмо писанки: кадрат з вершини якого виходять два “Т”
  послідовно.

  10. Письмо вишивки: кадрат з вершини якого виходять два
  “Т” послідовно.

  11. Календар: 2-й рік – Сварог;
  4-й день року;
  Неділя (НД).

  12. Архітектура (зодчество):
  -Голуб;
  -Мітка (точка);
  -Руни – особливі графічні знаки, які можуть
  проявляти образ записаної інформації через їх взаємно-просторове розташування.

  Коментар: символи народження Нового Світу.

  13. Примітки: Новий Світ народився – прийшло Роздво (роздвоєння Нового Отця).

 73. Крок 55.

  1. Зміст 55-го фрагменту міта: «Народжений Новий Світ зазвучав звуком “Д” (другий знак звуку)».

  Коментар: СВІДОМІСТЬ.

  2. Слово: ДИВ (ДУХ)

  Коментар: ДІВА (ДВА).

  3. Звуковий символ: буква «Д» – першозвук

  4. Музичний символ: нота «ЛЯ» (1).

  Коментар: пояснення описане в теорії музики.

  5. Кольоровий символ: кольоровий – блакитний.

  6. Число: два перше (└─┼) – на Т, до кінці стійки якої приставлено гілку (як в сучасної букви «г», але дзеркально), поставлено одне «Т» (└─┼ – СВАР).

  7. Цифра: 2- два (графічно цифра «2» відображає з’єднані під прямим кутом дві прямі лінії, підвішені до сліду точки – ┐ ).

  8. Тайнопис графічний: пряма (квадратна) решітка.

  9. Письмо писанки: «Д» – як написано в книзі «Бродівська писанка»
  (В.Підгірняк, Броди-Просвіта, 2008).

  10. Письмо вишивки: «Д» – як написано в книзі «Текстова вишивка»
  (В.Підгірняк, Київ, 2008).

  11. Календар: 2-й рік – Сварог;
  5-й день року;
  Неділя (НД).

  12. Архітектура (зодчество): -Птах Сокіл;
  -Волога (сила, рух);
  -дерево Береза.

  Коментар: Жіноча сутність.

  13. Примітки: Графічно буква «Д» відображає розтягування «М’якого знака» в «корені».

 74. Крок 56.

  1. Зміст 56-го фрагменту міта: «Але силі розширення протистояла енергія Спаса, яка дала імпульс до стиснення, спасаючи рівновагу Нового Отця. Зазвучав звук “А” (третій знак звуку)».

  Коментар: ЗНАННЯ.

  2. Слово: ЛАДО (АГНЕЦЬ – світлий, СУРОНЖ)

  Коментар: СПАС (Спаситель).

  3. Звуковий символ: буква «А» – першозвук

  4. Музичний символ: нота «СОЛЬ» (1).

  Коментар: пояснення описане в теорії музики.

  5. Кольоровий символ: кольоровий – жовтий.

  6. Число: два друге (└─╞) – на Т, до кінці стійки якої приставлено гілку, (як в сучасної букви «г», але дзеркально), поставлено два «Т» в ряд (└─╞ – СВАРА)

  7. Цифра: 3 – три ( ▲) .

  8. Тайнопис графічний: коса (ромбовидна) решітка.

  9. Письмо писанки: «Д» – як написано в книзі «Бродівська писанка»
  (В.Підгірняк, Броди-Просвіта, 2008).

  10. Письмо вишивки: «Д» – як написано в книзі «Текстова вишивка»
  (В.Підгірняк, Київ, 2008).

  11. Календар: 2-й рік – Сварог;
  6-й день року;
  Неділя (НД).

  12. Архітектура (зодчество):
  – Запалений світильник (каганець);
  – Світло (енергія, протистояння);
  – дерево Дуб.

  Коментар: Чоловіча сутність.

  13. Примітки: Графічно буква «А» відображає стискання «М’якого
  знака» в «корені».

 75. Крок 57.

  1. Зміст 57-го фрагменту міта: «Імпульси розширення і стиснення сталися одночасно, тому нічого не змінилося, крім Нового Отця – зруйнувалася рівновага Його, але через злиття пари звуків “Д” і “А” зазвучало перше слово “ДА”, яке разом з м’яким знаком відновило цю рівновагу».

  Коментар: ПАРУН (звук).

  2. Слово: ДА (ЬДА, ДАН, ДАО, ДАЙ) – першо-слово.

  Коментар: ДАТЕЛЬ – Той що дає.

  3. Звуковий символ: голос Хорса (Оленя).

  4. Музичний символ: нота «РЕ(1) – ЛЯ(1) – СОЛЬ(1) ».

  Коментар: пояснення описане в теорії музики.

  5. Кольоровий символ: кольоровий – блакитно – жовтий.

  6. Число: два третє └─┼

  7. Цифра: на три сторони прописана цифра Два (ДВАСВАР).

  8. Тайнопис графічний: – пряма і коса решітки накладені одна
  на одну;
  – віддзеркалена СВАСТЯ (на чотири сорони прописана цифра Два).
  9. Письмо писанки: згруповані по вертикалі букви «ДА»
  (ієрогліф).
  10. Письмо вишивки: згруповані по вертикалі букви «ДА»
  (ієрогліф).

  11. Календар: 2-й рік – Сварог;
  7-й день року;
  Неділя (НД).

  12. Архітектура (зодчество): – Олень (Хорс);
  – Дзвін;
  – Купол (Баня);
  – Піраміда;
  – дерево Липа.
  Коментар: символи врівноваження Нового Світу.

  13. Примітки: Графічно цифра «2» відображає з’єднані під
  прямим кутом дві прямі лінії, підвішені до сліду точки.

  • ДАН (Дьан. Діяіє): “Се бо ми зберігали питаре Діяіє,
   бо той окремо є”.
   (Велесова книга, дош.30, ряд.1 – Київ, 7502)

   • ХОРС: “Земля наша простяглася од сонця до сонця Сварожія.
    І великі там бо суть луки Хорса”.
    (Велесова книга, дош.31, ряд.47-48 – Київ, 7502)

 76. Крок 58.

  І це був Другий стан Нового Світу (СВАРОГ). З’явилось число 2 -”два” (Свар -першозвук), яке поширилось на чотири сторони і назване було “СВАРОГ” :
  1) живодайна сила Творця;
  2) самозароди звукового відтворення;
  3) двигун Нового Світу;
  4) гармонія).
  Але Істина Виповнення Часів вимагала поглиблення Дій (творення), то ж розширення і стиснення не припинялось до Меж потрібних Часові (аж до розриву). Почався третій стан творення Нового Світу (ТРОЯН).

  • СВАРОГ: ” Се мовив Ору Сварог наш:
   “Як мої творіння створив вас од перст моїх.
   І хай буде сказано, що ви – сини Творця, і поводьтеся як сини Творця. І будете як діти мої…”.
   (Велесова книга, дош.25, ряд.39,41 – Київ, 7502)

 77. 3-ій СТАН ТВОРЕННЯ СВІТУ.

  Крок 59.

  1. Зміст 59-го фрагменту міта: «Енергія “А” на зовнішній Межі стиснення зазвучала як звук “Г” (четвертий знак звуку)».

  Коментар: МУДРІСТЬ.

  2. Слово: ДРУГИЙ СПАС.

  Коментар: ГРАНЬ (жар).

  3. Звуковий символ: буква «Г» (як крапля води).

  4. Музичний символ: нота «СОЛЬ» (2).

  Коментар: пояснення описане в теорії музики.

  5. Кольоровий символ: кольоровий – помаранчевий (оранжевий).

  6. Число: три перше (на вершину трикутника поставлено Т, повернуте на

  180 градусів (►├ -односвічник на одній опорі) – СВАРГ.

  7. Цифра: 4 – решітка (діез #).

  8. Тайнопис графічний: решітка (з 4-х взаємно-перпендикулярних ліній).

  9. Письмо писанки: «Г» – як написано в книзі «Бродівська писанка»
  (В.Підгірняк, Броди-Просвіта, 2008).

  10. Письмо вишивки: «Г» – як написано в книзі «Текстова вишивка»
  (В.Підгірняк, Київ, 2008).

  11. Календар: 3-й рік – Парун;
  Місяць жовтень (зернич);
  8-й день року (Нд).

  12. Архітектура (зодчество): -Тепло;
  -Розпечені вуглинки (жаринки);
  -Орієнтація.

  Коментар: символи мудрості.

  13. Примітки: Графічно буква «Г» відображає стискання знаку «А» до форми краплі.

 78. Крок 60.

  1. Зміст 60-го фрагменту міта: «Сила “Д” на зовнішній Межі розширення зазвучала як звук “О” (п’ятий знак звуку)».

  Коментар: РОЗУМ.

  2. Слово: ТЕПЛИЙ ДУХ.

  Коментар: ОБРІЙ (обмежене видноколо між водою і повітрям).

  3. Звуковий символ: буква «О».

  4. Музичний символ: нота «ЛЯ» (2).

  Коментар: пояснення описане в теорії музики.

  5. Кольоровий символ: кольоровий – синій.

  6. Число: три друге (на вершину трикутника поставлено два Т, повернутих

  на 180 градусів (►╞ -двосвічник на одній опорі) – СВАРОГ.

  7. Цифра: 5 – змійка (~).

  8. Тайнопис графічний: змійка (з 5-ти взаємно-перпендикулярних ліній).

  9. Письмо писанки: «О» – як написано в книзі «Бродівська писанка»
  (В.Підгірняк, Броди-Просвіта, 2008).

  10. Письмо вишивки: «О» – як написано в книзі «Текстова вишивка»
  (В.Підгірняк, Київ, 2008).

  11. Календар: 3-й рік – Парун;
  Місяць грудень (студень);
  9-й день року (Нд).

  12. Архітектура (зодчество): -Вода;
  -Обрій;
  -Уявна межа.

  Коментар: символи розуму.

  13. Примітки: Графічно буква «О» відображає розтягування знаку «Д» до
  форми кола.

 79. Крок 61.

  1. Зміст 61-го фрагменту міта: «“Г” і “О” утворили нову пару – “ГО”».

  Коментар: Горизонт .

  2. Слово: ДРУГИЙ ПАРУН.

  Коментар: Множина.

  3. Звуковий символ: буквосполучення «ГО».

  4. Музичний символ: ноти «СОЛЬ»(2) – «ЛЯ» (2).

  Коментар: пояснення описане в теорії музики.

  5. Кольоровий символ: кольоровий – помаранчевий-синій.

  6. Число: три третє (на вершину трикутника поставлено три Т, повернутих
  на 180 градусів – трисвчник на одній опорі).

  7. Цифра: три «Т» з’єднаних у формі трикутника.

  8. Тайнопис графічний: пуп’янок квітки з двома симетрично розташованими
  пелюстками.

  9. Письмо писанки: згруповані по вертикалі букви «ГО» (ієрогліф).

  10. Письмо вишивки: згруповані по вертикалі букви «ГО» (ієрогліф).

  11. Календар: 3-й рік – Парун;
  10-й день року (Нд).

  12. Архітектура (зодчество): -Зрізана баня;
  -Зрізана піраміда.

  Коментар: символи ДРУГОГО ПАРУНА.

  13. Примітки: Благо, Гармонія множини.

  • ВПАРУН: “Слава Впаруні, богу нашому,
   який бо нас охороняє і здоров’я дає.
   Блага земні дає тому,
   хто палить вогонь віщий в граді Нові на Волхві, і на Горі в лісах, і в діброві берези або дуби”.
   (Велесова книга, дош.31, ряд.54-58 – Київ, 7502)

 80. Крок 62.

  1. Зміст 62-го фрагменту міта: «а пари “ГО” і “ДА” утворили іншу пару – “ГОДА».

  Коментар: Інша Пара .

  2. Слово: ІНШИЙ ПАРУН.

  Коментар: Єдність Множини.

  3. Звуковий символ: буквосполучення «ГОДА».

  4. Музичний символ: ноти «СОЛЬ»(2) – «ЛЯ»(2) – «ЛЯ»(1) – «СОЛЬ»(1) .

  Коментар: пояснення описане в теорії музики.

  5. Кольоровий символ: кольоровий – помаранчевий-синій-блакитний-жовтий.

  6. Число: три четверте (на вершину трикутника поставлено чотири «Т», повернутих на 180 градусів – чотирисвічник на одній опорі.

  7. Цифра: чотири «Т» з’єднаних у формі ромба .

  8. Тайнопис графічний: пуп’янок квітки з чотирма симетрично розташованими пелюстками.

  9. Письмо писанки: згруповані по вертикалі букви «ГОДА» (ієрогліф).

  10. Письмо вишивки: згруповані по вертикалі букви «ГОДА» (ієрогліф).

  11. Календар: 3-й рік – Парун;
  11-й день року (Нд).

  12. Архітектура (зодчество): -Баня на Зрізаній бані;
  -Піраміда на Зрізаній піраміді.

  Коментар: символи ІНШОГО ПАРУНА.

  13. Примітки: Вмістилище Благості.

 81. Крок 63.

  1. Зміст 63-го фрагменту міта: «Тож подальше розширення і стиснення привело до руйнування рівноваги ”ЬДА” і встановлення нової рівноваги через “Г” і “О” шляхом їх взаємодії, аж до появи звуку “Б” (шостий знак)».

  Коментар: Нова Рівновага (інформація (сутність) про Триглава).

  2. Слово: ДУША – БА – БАТЬКО.

  Коментар: “дерево” БУТТЯ (вмістилище ДУХА і тіло СПАСА) .

  3. Звуковий символ: буква «Б» – тотожна м’якому знаку, але озвучена.

  4. Музичний символ: ноти «РЕ»(2).

  Коментар: пояснення описане в теорії музики.

  5. Кольоровий символ: кольоровий – зелений.
  6. Число: три п’яте (на вершину трикутника поставлено п’ять «Т»,
  повернутих на 180 градусів – п’ятисвічник на одній опорі.

  7. Цифра: 6.

  8. Тайнопис графічний: пуп’янок квітки з п’ятьма симетрично
  розташованими пелюстками.

  9. Письмо писанки: «Б» – як написано в книзі «Бродівська писанка»
  (В.Підгірняк, Броди-Просвіта, 2008).

  10. Письмо вишивки: «Б» – як написано в книзі «Текстова вишивка»
  (В.Підгірняк, Київ, 2008).

  11. Календар: 3-й рік – Парун;
  місяць травень – ладо;
  12-й день року (Нд);

  12. Архітектура (зодчество): дерево Бук.

  Коментар: розмовляючий Батько.

  13. Примітки: Графічно буква «Б» відображає злиття знаків «О» і «Г» і
  приведення їх до сумірності.

 82. Крок 64.

  1. Зміст 64-го фрагменту міта: «Об’єднавшись, три звуки “Г”, “О” і “Б” створили слово тотожне “ЬДА” – “БОГ”».

  Коментар: БОГ: «Б» – Душа; «О» – Розум; «Г» – Мудрість.

  2. Слово: БУТТЯ.

  Коментар: Новий СУЩИЙ .

  3. Звуковий символ: буквосполучення «БОГ» – тотожне «ЬДА».

  4. Музичний символ: ноти «РЕ»(2) – «ЛЯ»(2) – «СОЛЬ»(2) .

  Коментар: пояснення описане в теорії музики.

  5. Кольоровий символ: кольоровий – зелений-синій-помаранчевий.
  6. Число: три шосте (на вершину трикутника поставлено шість «Т»,
  повернутих на 180 градусів – шестисвічник на одній опорі.

  7. Цифра: шість «Т» з’єднаних послідовно у формі кола.

  8. Тайнопис графічний: пуп’янок квітки з шістьма симетрично
  розташованими пелюстками.

  9. Письмо писанки: «Б» – як написано в книзі «Бродівська писанка»
  (В.Підгірняк, Броди-Просвіта, 2008).

  10. Письмо вишивки: «Б» – як написано в книзі «Текстова вишивка»
  (В.Підгірняк, Київ, 2008).

  11. Календар: 3-й рік – Парун;
  13-й день року (Нд).

  12. Архітектура (зодчество): ступінчата піраміда.

  Коментар: розмаїтий Світ.

  13. Примітки: Сущий – відроджене Тіло і Душа Колишнього ТО.

  • БОГ: “Грядемось і прийдемо до Бога нашого і тому речемо хвалу. Буде благословен завжди нині і прісно, від віку й до віку”.
   (Велесова книга, дош.16, ряд.15,16 – Київ, 7502)

 83. Крок 65.

  1. Зміст 65-го фрагменту міта: «І зазвучали два слова внаслідок двох рівноваг Нового Світу:
  5) “ЬДАБОГ”»;

  Коментар: ДАЙБОГ (Датель Буття), ДАНБОГ (Датель Нового Буття).

  2. Слово: ДАЖБОГ.

  Коментар: ДАТЕЛЬ ЖИВОГО БУТТЯ .

  3. Звуковий символ: ДАБОГ

  4. Музичний символ: ноти «РЕ»(1) – «ЛЯ»(1) – «СОЛЬ»(1) – «РЕ»(2) –
  «ЛЯ»(2) – «СОЛЬ»(2) .

  Коментар: пояснення описане в теорії музики.

  5. Кольоровий символ: кольоровий – блакитний-жовтий-зелений-синій-помаранчевий.

  6. Число: три сьоме (на вершину трикутника поставлено сім «Т»,
  повернутих на 180 градусів – семисвічник на одній опорі.

  7. Цифра: сім «Т» з’єднаних послідовно у формі спіралі.

  8. Тайнопис графічний: пуп’янок квітки з сімома симетрично
  розташованими пелюстками.

  9. Письмо писанки: згруповані по вертикалі букви «ДАБОГ» (ієрогліф).

  10. Письмо вишивки: згруповані по вертикалі букви «ДАБОГ» (ієрогліф).

  11. Календар: 3-й рік – Парун;
  14-й день року (Нд).

  12. Архітектура (зодчество): -каплиця;
  -чаша (чара);
  -шестикутна зірка.

  Коментар: символи Дажбога.

  13. Примітки: Центральний модуль карпатського храму.

 84. Крок 66.

  1. Зміст 66-го фрагменту міта: «БОГЬДА»

  Коментар: БОГДАЙ (Буття Датель), БОГДАН (Буття Датель Нового).

  2. Слово: БОГДАН.

  Коментар: НОВЕ БУТТЯ .

  3. Звуковий символ: БОГДАН.

  4. Музичний символ: ноти «РЕ»(2) – «ЛЯ»(2) – «СОЛЬ»(2) – «РЕ»(1) –
  «ЛЯ»(1) – «СОЛЬ»(1) .

  Коментар: пояснення описане в теорії музики.

  5. Кольоровий символ: кольоровий – зелений-синій-помаранчевий-
  -блакитний-жовтий.
  6. Число: три восьме (на вершину трикутника поставлено вісім «Т»,
  повернутих на 180 градусів – восьмисвічник на одній опорі.

  7. Цифра: вісім «Т» з’єднаних послідовно у формі спіралі.

  8. Тайнопис графічний: пуп’янок квітки з вісьмома симетрично
  розташованими пелюстками.

  9. Письмо писанки: згруповані по вертикалі букви «БОГДАН» (ієрогліф).

  10. Письмо вишивки: згруповані по вертикалі букви «БОГДАН» (ієрогліф).

  11. Календар: 3-й рік – Парун;
  15-й день року (Нд);

  12. Архітектура (зодчество): -храм;
  -кадило.

  Коментар: символи Богдана.

  13. Примітки: БУТТЯ ДАТЕЛЬ: сили духу енергії світла, обрію води, все зігріваючого тепла, вмістилища благості (душі, розуму, мудрості).

  • БОГДАЖДЬ: “Не дав Богдаждь знати будучину смертним”.
   (Велесова книга, дош.38а, ряд.22 – Київ, 7502)

 85. Крок 67

  1. Зміст 67-го фрагменту міта: «У зв’язку зі зміною образу (преображенням) Отця в Батька проти первісного образу тата і необхідністю подальших змін, з “Б” виділяються два послідовних звуки, які уособлюють елементи праобразу -“корінь” і “крону” (зберігають інформацію про них), а саме: “У” (сьомий знак звуку)»

  Коментар: Корінь (із нутра – інтра).

  2. Слово: ІНТРА.

  Коментар: Інформація (сутність) про Інтру.

  3. Звуковий символ: буква «У».

  4. Музичний символ: нота «РЕ»(3).

  Коментар: пояснення описане в теорії музики.

  5. Кольоровий символ: кольоровий – чорний.
  6. Число: двічі три перше (на вершини двох трикутників поставлено «Т»,
  повернуте на 180 градусів – односвічник на двох опорах.

  7. Цифра: 7.

  8. Тайнопис графічний: два пуп’янки квітки з одною пелюсткою.

  9. Письмо писанки: «У» – як написано в книзі «Бродівська писанка»
  (В.Підгірняк, Броди-Просвіта, 2008).

  10. Письмо вишивки: «У» – як написано в книзі «Текстова вишивка»
  (В.Підгірняк, Київ, 2008).

  11. Календар: 4-й рік – Світовид;
  1-й день року (Нд);

  12. Архітектура (зодчество): -гай.

  Коментар: НАУКА.

  13. Примітки: Графічно знак «У» відображає «корінь» м’якого знака.

 86. Крок 68

  1 Зміст 68-го фрагменту міта: «і “Ґ ” (восьмий знак звуку)»

  Коментар: Крона.

  2. Слово: ВИШЕНЬ.

  Коментар: Інформація (сутність) про Вишеня.

  3. Звуковий символ: буква «Ґ».

  4. Музичний символ: нота «СОЛЬ #»(1).

  Коментар: пояснення описане в теорії музики.

  5. Кольоровий символ: кольоровий – білий.
  6. Число: двічі три друге (на вершини трикутників поставлено два «Т»,
  повернутих на 180 градусів – двосвічник на двох опорах

  7. Цифра: 8.

  8. Тайнопис графічний: два пуп’янки квітки з двома симетрично
  розташованими пелюстками.

  9 . Письмо писанки: «Ґ» – як написано в книзі «Бродівська писанка»
  (В.Підгірняк, Броди-Просвіта, 2008).

  10. Письмо вишивки: «Ґ» – як написано в книзі «Текстова вишивка»
  (В.Підгірняк, Київ, 2008).

  11. Календар: 4-й рік – Світовид;
  2-й день року (Нд);

  12. Архітектура (зодчество): -галявина.

  Коментар: ВЧЕНІСТЬ.

  13. Примітки: Графічно знак «Ґ» відображає «крону» м’якого знака.

 87. Крок 69

  1 Зміст 69-го фрагменту міта: «З появою звуків “У” і “ Ґ ” разом зі звуком “Б” з’явилось слово “БУҐ ” тотожне через закладену в нього інформацію (сутність) прататові “ТО” і означає “ БОГ-СЛОВО ” (розмовляючий (співаючий) Батько), а отже з’явилась БУҐва – Мова, а графічні знаки звуків стали називатися рунами, а ще буквами, бо творять світ через самопожертву»

  Коментар: Мова.

  2 Слово: БОГ-СЛОВО.

  Коментар: БУҐва – трисуття.

  3 Звуковий символ: «БУҐ».

  4 Музичний символ: ноти «РЕ»(2) – «РЕ»(3) – «СОЛЬ #»(1).

  Коментар: пояснення описане в теорії музики.

  Кольоровий символ: кольоровий: зелений – чорний – білий.
  5 Число: двічі три третє (на вершини трикутників поставлено три «Т»,
  повернутих на 180 градусів – трисвічник на двох опорах.

  6 Цифра: двічі по три «Т» з’єднаних у формі двох трикутників.

  8 Тайнопис графічний: два пуп’янки квітки з трьома симетрично
  розташованими пелюстками.

  9 Письмо писанки: згруповані по вертикалі букви «БУҐ» (ієрогліф).

  10. Письмо вишивки: згруповані по вертикалі букви «БУҐ» (ієрогліф).

  . 11. Календар: 4-й рік – Світовид;
  3-й день року (Нд);

  12. Архітектура (зодчество): -гай з галявиною, на якій посередині росте дуб.

  Коментар: Дольмен в оточенні кам’яних брам.

  13 Примітки: Мова (або язик, як символічний орган звуку).

 88. Крок 70

  1. Зміст 70-го фрагменту міта: «Але розширення і стиснення продовжувало бути аж до межі розриву і цей момент настав. До розриву (розщеплення) “мечем Перуна” були підготовлені “Д” і “А”. Це дало появу нових звуків: відповідно “Є” (дев’ята буква) – Єство (Мати Божа)»

  Коментар: Об’явлення Нового Буття.

  2. Слово: ЧОРНОБОГ.

  Коментар: НЕБО-МАТІР (МАЄ-Я).

  3. Звуковий символ: буква «Є».

  4. Музичний символ: ноти «РЕ»(4).

  Коментар: пояснення описане в теорії музики.

  5. Кольоровий символ: кольоровий: чорний в білу смужку.
  6. Число: двічі три четверте (на вершини трикутників поставлено чотири
  «Т», повернутих на 180 градусів – чотирисвічник на двох опорах
  7. Цифра: 9.
  8 Тайнопис графічний: два пуп’янки квітки з чотирма симетрично
  розташованими пелюстками.

  9 Письмо писанки: «Є» – як написано в книзі «Бродівська писанка»
  (В.Підгірняк, Броди-Просвіта, 2008).
  10. Письмо вишивки: «Є» – як написано в книзі «Текстова вишивка»
  (В.Підгірняк, Київ, 2008).

  . 11. Календар: 5-й рік – Чорнобог;
  4-й день року (Нд);

  12. Архітектура (зодчество):
  -Зілля Євшан;
  -Єство – самосвідомість;
  -Ніч;
  -Німб.

  Коментар: Символи НЕБА-МАТЕРІ.

  13 Примітки: Графічно буква «Є» відображає приготування до розриву букви «Д».

 89. Крок 71

  1. Зміст 71-го фрагменту міта: «і “Я” (десята буква) Істота Сина Бога».

  Коментар: Об’явлення Нової Істоти Бога – Сина Божого. .

  2. Слово: БІЛОБОГ.

  Коментар: СИН БОЖИЙ (Я-СИН).

  3. Звуковий символ: буква «Я».

  4. Музичний символ: ноти «СОЛЬ # »(3).

  Коментар: пояснення описане в теорії музики.

  5. Кольоровий символ: кольоровий: білу в чорну смужку.

  6. Число: двічі три п’яте: на вершини двох трикутників поставлено п’ять
  «Т», повернутих на 180 градусів (п’ятисвічник на двох опорах).

  7. Цифра: 10.

  8. Тайнопис графічний: два пуп’янки квітки з п’ятьма симетрично
  розташованими пелюстками.

  9 Письмо писанки: «Я» – як написано в книзі «Бродівська писанка»
  (В.Підгірняк, Броди-Просвіта, 2008).

  10. Письмо вишивки: «Я» – як написано в книзі «Текстова вишивка»
  (В.Підгірняк, Київ, 2008).

  . 11. Календар: 6-й рік – Білобог;
  5-й день року (Нд);

  12. Архітектура (зодчество): -Дерево Ясен;
  -Світлий – самосвідома істота;
  -День;
  -Сяйво.
  Коментар: Символи Білобога.

  13.Примітки: Графічно буква «Я» відображає приготування до розриву букви «А».

 90. Крок 72

  1. Зміст 72-го фрагменту міта: «І тоді звуки “Д” і “А” (після Буття Істоти Сина Бога) розщепилися і з’явилися відповідно два нових звуки: “П” (одинадцята, буква) – ПОКРОВА (Небесний Простір)».

  Коментар: Небесний простір.

  2. Слово: ПОКРОВА.

  Коментар: Небесний простір (Духовний світ).

  3. Звуковий символ: буква «П».

  4. Музичний символ: ноти «ФА # »(1).

  Коментар: пояснення описане в теорії музики.

  5. Кольоровий символ: кольоровий: фіолетовий.

  6. Число: двічі три шосте: на вершини двох трикутників поставлено шість
  «Т», повернутих на 180 градусів (шестисвічник на двох опорах).

  7. Цифра: 11.

  8 Тайнопис графічний: два пуп’янки квітки з шістьма симетрично
  розташованими пелюстками.

  9 Письмо писанки: «П» – як написано в книзі «Бродівська писанка»
  (В.Підгірняк, Броди-Просвіта, 2008).

  10. Письмо вишивки: «П» – як написано в книзі «Текстова вишивка»
  (В.Підгірняк, Київ, 2008).

  . 11. Календар: 7-й рік – Хорс;
  Місяць січень (ледич);
  6-й день року (Нд);

  12. Архітектура (зодчество): -ПІД – небесний простір;
  -КОРОВА.
  Коментар: Символи Покрови.

  13. Примітки: Графічно буква «П» відображає розрив букви «Д».

 91. Крок 73

  1. Зміст 73-го фрагменту міта: «і “С ” (дванадцята буква) – СУРОНЖ (Небесний Вогонь – Світ».

  Коментар: Небесний вогонь.

  2. Слово: СУРОНЖ.

  Коментар: Небесний вогонь (Світ матеріальний).

  3. Звуковий символ: буква «С».

  4. Музичний символ: ноти «ЛЯ # »(1).

  Коментар: пояснення описане в теорії музики.

  5. Кольоровий символ: кольоровий: червоний.

  6. Число: двічі три сьоме: на вершини двох трикутників поставлено сім
  «Т», повернутих на 180 градусів (семисвічник на двох опорах).

  7. Цифра: 12.

  8 Тайнопис графічний: два пуп’янки квітки з сімома симетрично
  розташованими пелюстками.

  9 Письмо писанки: «С» – як написано в книзі «Бродівська писанка»
  (В.Підгірняк, Броди-Просвіта, 2008).

  10. Письмо вишивки: «С» – як написано в книзі «Текстова вишивка»
  (В.Підгірняк, Київ, 2008).

  . 11. Календар: 7-й рік – Хорс;
  Місяць вересень (вінич);
  7-й день року (Нд);

  12. Архітектура (зодчество): -СВІТ – небесний вогонь;
  -Світло вогню.
  Коментар: Символи Суронжу.

  13. Примітки: Графічно буква «С» відображає розрив букви «А».

 92. Крок 74

  1. Зміст 74-го фрагменту міта: «З появою звука “П” разом із звуками “Д” і “О” утворилось слово “ПОД” (Поділ – низ небесного простору – сховище часу)»

  Коментар: Сховище часу.

  2. Слово: ПОДІЛ.

  Коментар: Низ небесного простору.

  3. Звуковий символ: «ПОД».

  4.Музичний символ: ноти «ФА # » (1) – «СОЛЬ» (2) – «СОЛЬ» (1).

  Коментар: пояснення описане в теорії музики.

  5. Кольоровий символ: кольоровий: фіолетовий – синій – блакитний.

  6. Число: двічі три восьме.

  7. Цифра: на вершини двох трикутників поставлено вісім
  «Т», повернутих на 180 градусів (восьмисвічник на двох опорах). .

  8 Тайнопис графічний: два пуп’янки квітки з вісьмома симетрично
  розташованими пелюстками.

  9 Письмо писанки: згруповані по вертикалі букви «ПОД» (ієрогліф).

  10. Письмо вишивки: згруповані по вертикалі букви «ПОД» (ієрогліф).

  . 11. Календар: 7-й рік – Хорс;
  8-й день року (Нд);

  12. Архітектура (зодчество): -ПОД –Лета (мірило тривалості часу);
  -ДОП – Доба (одиниця часу);
  -ПІДДАШШЯ – сховище часу.
  Коментар: Символи ПОДолу.

  13. Примітки: ЦАП – сторож руху часу.

 93. Крок 75

  1. Зміст 75-го фрагменту міта: «З появою звука “С” разом із звуками “А” і “Г” утворилось слово “СГА” (Семаргл – домашній вогонь – сховище знань про світ)»

  Коментар: Сховище знань.

  2. Слово: СЕМАРГЛ.

  Коментар: Домашній вогонь.

  3. Звуковий символ: «СГА».

  4.Музичний символ: ноти «ЛЯ # » (1) – «ЛЯ» (2) – «ЛЯ» (1).

  Коментар: пояснення описане в теорії музики.

  5. Кольоровий символ: кольоровий: червоний – помаранчевий – жовтий.

  6. Число: двічі три дев’яте.

  7. Цифра: на вершини двох трикутників поставлено дев’ять
  «Т», повернутих на 180 градусів (дев’ятисвічник на двох опорах). .

  8 Тайнопис графічний: два пуп’янки квітки з дев’ятьма симетрично
  розташованими пелюстками.

  9 Письмо писанки: згруповані по вертикалі букви «СГА» (ієрогліф).

  10. Письмо вишивки: згруповані по вертикалі букви «СГА» (ієрогліф).

  . 11. Календар: 7-й рік – Хорс;
  9-й день року (Нд);

  12. Архітектура (зодчество): -СГА – спалах вогню;
  -АГС – мірило вогню (одиниця вогню);
  -Жертовник – сховище вогню.
  Коментар: Символи Семаргла.

  13. Примітки: Собака – сторож жертовного вогню.

  • СЕМАРГЛ: “Славимо огнебога Семаргла,
   який гризе дерево і солому
   і розвіває огнекуделицю вранці, вдень і ввечері”.
   (Велесова книга, дош.31, ряд.25-27 – Київ, 7502)

 94. Крок 76

  1. Зміст 76-го фрагменту міта: «Звуки “П” і “С” разом з м’яким знаком “Ь” і звуками “Д”, “А”, “О”, “Г” утворили слово “ГАСПОДЬ” (Воля Нового Отця)»

  Коментар: Утворення слова «ГАСПОДЬ».

  2. Слово: ГАСПОДЬ.

  Коментар: Воля Нового Отця.

  3. Звуковий символ: «ГОСПОДАР».

  4.Музичний символ: ноти
  «ЛЯ» (2) – «ЛЯ» (1) – «ЛЯ # » (1) – «ФА#» – «СОЛЬ»(2) – «СОЛЬ»(1) – «РЕ»(1).

  Коментар: пояснення описане в теорії музики.

  5. Кольоровий символ: кольоровий: помаранчевий – жовтий – червоний – фіолетовий – синій – блакитний – світлозелений.

  6. Число: тричі три перше.

  7. Цифра: на вершини трьох трикутників поставлено одне
  «Т», повернуте на 180 градусів (односвічник на трьох опорах). .

  8 Тайнопис графічний: три пуп’янки квітки з одною симетрично
  розташованою пелюсткою.

  9 Письмо писанки: згруповані по вертикалі букви «ГАСПОДЬ» (ієрогліф).

  10. Письмо вишивки: згруповані по вертикалі букви «ГАСПОДЬ» (ієрогліф).

  . 11. Календар: 7-й рік – Хорс;
  10-й день року (Нд);

  12. Архітектура (зодчество):
  -Півник;
  -Семикутна зірка;
  -Посудина з гострим дном.

  Коментар: Символи волі.

  13. Примітки: Господар Волі Нового Отця.

 95. Крок 77

  1. Зміст 77-го фрагменту міта: «При приєднанні до слова “ГАСПОДЬ” звука “Б” утворилось речення з двох слів -”ГАСПОДЬ БОГ” (Оберіг Буття -Берегиня)»

  Коментар: Утворення слів «ГАСПОДЬ БОГ».

  2. Слово: ГАСПОДЬ БОГ.

  Коментар: Оберіг Буття -Берегиня.

  3. Звуковий символ: «ГОСПОДИНЯ».

  4.Музичний символ: ноти
  «ЛЯ» (2) – «ЛЯ» (1) – «ЛЯ # » (1) – «ФА#» – «СОЛЬ»(2) – «СОЛЬ»(1) – «РЕ»(1) —
  – «РЕ»(2) – «СОЛЬ»(2) – «ЛЯ»(2).

  Коментар: пояснення описане в теорії музики.

  5. Кольоровий символ: кольоровий: помаранчевий – жовтий – червоний – фіолетовий – синій – блакитний – світло-зелений – зелений – синій – помаранчевий.

  6. Число: тричі три друге.

  7. Цифра: на вершини трьох трикутників поставлено два
  «Т», повернутих на 180 градусів (двосвічник на трьох опорах). .

  8 Тайнопис графічний: три пуп’янки квітки з двома симетрично
  розташованими пелюстками.

  9 Письмо писанки: згруповані по вертикалі букви «ГАСПОДЬБОГ» (ієрогліф).

  10. Письмо вишивки: згруповані по вертикалі букви «ГАСПОДЬБОГ» (ієрогліф).

  . 11. Календар: 7-й рік – Хорс;
  11-й день року (Нд);

  12. Архітектура (зодчество):
  -Курочка;
  -Восьмикутна зірка;
  -Посудина з гострим дном і горловиною;
  -Збільшений модуль Карпатського храму.

  Коментар: Символи обереги.

  13. Примітки: Обереги Буття – Берегиня.

 96. Крок 78

  1. Зміст 78-го фрагменту міта: «При приєднанні до слова “ГАСПОДЬ” слів “БУҐ “ , “Є” і “Я” вибудовується нове речення – “ГАСПОДЬ БУҐ Є Я “ (КОЗАК МАМАЙ – сидячий, співаючий і граючий на кобзі образ), яке встановило нову рівновагу»

  Коментар: Утворення слів «ГАСПОДЬ БУҐ Є Я».

  2. Слово: ГАСПОДЬ БУҐ Є Я.
  Коментар: Нова рівновага.

  3. Звуковий символ: «КОЗАК МАМАЙ».

  4.Музичний символ: ноти
  «ЛЯ» (2) – «ЛЯ» (1) – «ЛЯ # » (1) – «ФА#» – «СОЛЬ»(2) – «СОЛЬ»(1) – «РЕ»(1) –
  – «РЕ»(2) – «РЕ»(3) – «СОЛЬ#»(2) – «РЕ»(4) – «СОЛЬ#»(3).
  Коментар: пояснення описане в теорії музики.

  5. Кольоровий символ: кольоровий: помаранчевий – жовтий – червоний – фіолетовий – синій – блакитний – світло-зелений – зелений – чорний – білий – чорний з білими полосками – білий з чорними полосками.

  6. Число: тричі три третє.

  7. Цифра: на вершини трьох трикутників поставлено три
  «Т», повернутих на 180 градусів (трисвічник на трьох опорах). .

  8 Тайнопис графічний: три пуп’янки квітки з трьома симетрично
  розташованими пелюстками.

  9.Письмо писанки: згруповані по вертикалі букви «ГАСПОДЬБУҐЄЯ»
  (ієрогліф).

  10. Письмо вишивки: згруповані по вертикалі букви «ГАСПОДЬБУҐЄЯ»
  (ієрогліф).

  . 11. Календар: 7-й рік – Хорс;
  12-й день року (Нд);

  12. Архітектура (зодчество):
  -Півень співаючий і запліднюючий;
  -Дев’ятикутна зірка;
  -Квадрат вписаний у ромб, підвішений до прямої лінії, поділеної на
  чотири відтинки.
  Коментар: Символи Нової Рівноваги.

  13. Примітки: КОЗАК МАМАЙ – сидячий, співаючий і граючий на кобзі образ.

 97. Крок 79

  1. Зміст 79-го фрагменту міта: «Архітектурним образом речення “ГАСПОДЬ БУҐ Є Я “ є квадратний в плані Храм з одною банею, на верху якої встановлено стрижень (“ПРАВА”) з написаними словами “БУҐ Є Я”, при цьому “Я” повторюється чотири рази відповідно чотирьом сторонам світу»

  Коментар: Утворення квадратного в плані Храму».

  2. Слово: ХРАМ.
  Коментар: Нова рівновага.

  3. Звуковий символ: «ХРАМ».

  4.Музичний символ: ноти
  «ЛЯ» (2) – «ЛЯ» (1) – «ЛЯ # » (1) – «ФА#» – «СОЛЬ»(2) – «СОЛЬ»(1) – «РЕ»(1) –
  – «РЕ»(2) – «РЕ»(3) – «СОЛЬ#»(2) – «РЕ»(4) – «СОЛЬ#»(3).
  Коментар: пояснення описане в теорії музики.

  5. Кольоровий символ: кольоровий: помаранчевий – жовтий – червоний – фіолетовий – синій – блакитний – світло-зелений – зелений – чорний – білий – чорний з білими полосками – білий з чорними полосками.

  6. Число: тричі три третє.

  7. Цифра: на вершини трьох трикутників поставлено три
  «Т», повернутих на 180 градусів (трисвічник на трьох опорах). .

  8 Тайнопис графічний: -три пуп’янки квітки з трьома симетрично
  розташованими пелюстками;
  -Образ Козака Мамая.

  9.Письмо писанки: Образ Храму (ієрогліф).

  2. Письмо вишивки: Обрах Храму (ієрогліф).

  . 11. Календар: 7-й рік – Хорс;
  13-й день року (Нд);

  12.Архітектура (зодчество):
  квадратний в плані Храм з одною банею, на верху якої встановлено
  стрижень (“ПРАВА”) з написаними словами “БУҐ Є Я”, при цьому “Я”
  повторюється чотири рази відповідно чотирьом сторонам світу
  Коментар: Символ Нової Рівноваги.

  13. Примітки: Карпатський Храм.

 98. Крок 80

  Це був третій стан Нового Світу (ТРОЯН). І з’явилося число 3 -”три” ((«три» – графічно відображає три замкнуті лінії навколо точки в просторі – ТРОЯ), яке поширилось на чотири сторони і назване було ТРОЯН (Козацький Хрест).
  Почався четвертий стан творення Нового Світу (ПРАВА).
  Календар: 7-й рік – Хорс;
  14-й день року (Нд).

 99. 4-ий СТАН ТВОРЕННЯ СВІТУ.

  Крок 81

  1. Зміст 81-го фрагменту міта: «Подальше розширення і стиснення привели до руйнування попередньої рівноваги, в результаті чого народився звук “Р” (тринадцята буква) – РГА-РОД (Яйце з двома зародками), тотожний м’якому знакові, але графічно відображає його розрив».

  Коментар: руйнування попередньої рівноваги.

  2. Слово: РГА-РОД.

  Коментар: Ь+П=РОД (СваРОД), Ь+С=РГА (СваРГА).

  3. Звуковий символ: буква «Р».

  4. Музичний символ: ноти «СОЛЬ # »(2).

  Коментар: пояснення описане в теорії музики.

  5. Кольоровий символ: кольоровий: білий в цятку.

  6. Число: чотири перше: на решітку поставлено одне
  «Т», повернуте на 180 градусів (односвічник на решітці).

  7. Цифра: 13.

  8 Тайнопис графічний: чотири пуп’янки квітки з одною симетрично
  розташованою пелюсткою.

  9 Письмо писанки: «Р» – як написано в книзі «Бродівська писанка»
  (В.Підгірняк, Броди-Просвіта, 2008).

  10. Письмо вишивки: «Р» – як написано в книзі «Текстова вишивка»
  (В.Підгірняк, Київ, 2008).

  . 11. Календар: 8-й рік – Велес;
  Місяць листопад (овсянич);
  13-й день року – понеділок (Пн);

  12. Архітектура (зодчество): -ЯЙЦЕ – РАЙЦЕ.

  Коментар: Яйце з двома зародками.

  13. Примітки: Графічно буква «Р» відображає розрив «м’якого знака».

 100. Крок 82

  1. Зміст 82-го фрагменту міта: «З одного зародка заплідненого Білобогом (звуком “Я”) народився звук “М”- Мужське начало (чотирнадцята буква) – ЯРИЛО».

  Коментар: Мужське начало.

  2. Слово: ЯРИЛО.

  Коментар: Я+Р=ЯР (ЯР-МАГ, МАГ-НО), МУЖ.

  3. Звуковий символ: буква «М».

  4. Музичний символ: ноти «МІ»(1).

  Коментар: пояснення описане в теорії музики.

  5. Кольоровий символ: кольоровий: срібний (1).

  6. Число: чотири друге: на решітку поставлено два
  «Т», повернутих на 180 градусів (двосвічник на решітці).

  7. Цифра: 14.

  8 Тайнопис графічний: чотири пуп’янки квітки з двома симетрично
  розташованими пелюстками.

  9 Письмо писанки: «М» – як написано в книзі «Бродівська писанка»
  (В.Підгірняк, Броди-Просвіта, 2008).

  10. Письмо вишивки: «М» – як написано в книзі «Текстова вишивка»
  (В.Підгірняк, Київ, 2008).

  . 11. Календар: 9-й рік – Стрибог;
  14-й день року – понеділок (Пн);

  12. Архітектура (зодчество): Срібне ЯЙЦЕ.

  Коментар: Мужський зародок.

  13. Примітки: ЯРДАН.

 101. Крок 83

  1. Зміст 83-го фрагменту міта: «З другого зародка заплідненого Чорнобогом (звуком “Є”) народився звук “Ж”- Жіноче начало (п’ятнадцята буква) – ЄРИНА».

  Коментар: Жіноче начало.

  2. Слово: ЄРИНА.

  Коментар: Є+Р=ЄР (ЄР-ЖДА, ЖДА-НА), ЖОНА.

  3. Звуковий символ: буква «Ж».

  4. Музичний символ: ноти «ДО»(1).

  Коментар: пояснення описане в теорії музики.

  5. Кольоровий символ: кольоровий: золотий (1).

  6. Число: чотири третє: на решітку поставлено три
  «Т», повернутих на 180 градусів (трисвічник на решітці).

  7. Цифра: 15.

  8 Тайнопис графічний: чотири пуп’янки квітки з трьома симетрично
  розташованими пелюстками.

  9 Письмо писанки: «Ж» – як написано в книзі «Бродівська писанка»
  (В.Підгірняк, Броди-Просвіта, 2008).

  10. Письмо вишивки: «Ж» – як написано в книзі «Текстова вишивка»
  (В.Підгірняк, Київ, 2008).

  . 11. Календар: 9-й рік – Стрибог;
  15-й день року – понеділок (Пн);

  12. Архітектура (зодчество): Золоте ЯЙЦЕ.

  Коментар: Жіночий зародок.

  13. Примітки: ЄРДАНА.

 102. Крок 84

  1. Зміст 84-го фрагменту міта: «Через Мужське і Жіноче начала став плодитися Новий Світ, бо їм було дано Право. Об’явилося Щось духовне через звук “І” (шістнадцята буква) – ІЖ (ідол)».

  Коментар: Об’явлення духовності.

  2. Слово: ІЖ.

  Коментар: Ж+Ґ=І (ТІ, І-ДО-ли).

  3. Звуковий символ: буква «І».

  4. Музичний символ: ноти «СІ»(1).

  Коментар: пояснення описане в теорії музики.

  5. Кольоровий символ: кольоровий: темно-фіолетовий.

  6. Число: чотири четверте: на решітку поставлено чотири
  «Т», повернутих на 180 градусів (чотирисвічник на решітці).

  7. Цифра: 16.

  8 Тайнопис графічний: чотири пуп’янки квітки з чотирма симетрично
  розташованими пелюстками.

  9 Письмо писанки: «І» – як написано в книзі «Бродівська писанка»
  (В.Підгірняк, Броди-Просвіта, 2008).

  10. Письмо вишивки: «І» – як написано в книзі «Текстова вишивка»
  (В.Підгірняк, Київ, 2008).

  . 11. Календар: 9-й рік – Стрибог;
  16-й день року – понеділок (Пн);

  12. Архітектура (зодчество): І – сторона Світу.

  Коментар: ІСТ (І-СТорона) –південь.

  13. Примітки: Троїста Духовна множина (жіночого роду).

 103. Крок 85

  1. Зміст 85-го фрагменту міта: «Одночасно виникло Щось матеріальне через звук “Е” (сімнадцята буква) – ЕМ (велет)».

  Коментар: Виникнення матеріальності.

  2. Слово: ЕМ.

  Коментар: М+У=Е (ТЕ, Е-МА-ни, велети).

  3. Звуковий символ: буква «Е».

  4. Музичний символ: ноти «ФА»(1).

  Коментар: пояснення описане в теорії музики.

  5. Кольоровий символ: кольоровий: темно-червоний.

  6. Число: чотири п’яте: на решітку поставлено п’ять
  «Т», повернутих на 180 градусів (п’ятисвічник на решітці).

  7. Цифра: 17.

  8 Тайнопис графічний: чотири пуп’янки квітки з п’ятьма симетрично
  розташованими пелюстками.

  9 Письмо писанки: «Е» – як написано в книзі «Бродівська писанка»
  (В.Підгірняк, Броди-Просвіта, 2008).

  10. Письмо вишивки: «Е» – як написано в книзі «Текстова вишивка»
  (В.Підгірняк, Київ, 2008).

  . 11. Календар: 9-й рік – Стрибог;
  17-й день року – понеділок (Пн);

  12. Архітектура (зодчество): Е – сторона Світу.

  Коментар: ЕСТ (Е-СТорона) –схід.

  13. Примітки: Троїста Матеріальна множина (мужського роду).

 104. Крок 86

  1. Зміст 86-го фрагменту міта: «І виникло Невидиме через звук “Н” (вісімнадцята буква) – НАВА (Невидимий Світ)».

  Коментар: Виникнення Невидимого Світу.

  5. Слово: НАВА.

  Коментар: І+Е+І=Н (МЕН).

  6. Звуковий символ: буква «Н».

  7. Музичний символ: ноти «ФА»(2).

  Коментар: пояснення описане в теорії музики.

  5. Кольоровий символ: кольоровий: темно-помаранчевий.

  6. Число: чотири шосте: на решітку поставлено шість
  «Т», повернутих на 180 градусів (шестисвічник на решітці).

  7. Цифра: 17.

  8 Тайнопис графічний: чотири пуп’янки квітки з шістьма симетрично
  розташованими пелюстками.

  9 Письмо писанки: «Н» – як написано в книзі «Бродівська писанка»
  (В.Підгірняк, Броди-Просвіта, 2008).

  10. Письмо вишивки: «Н» – як написано в книзі «Текстова вишивка»
  (В.Підгірняк, Київ, 2008).

  . 11. Календар: 10-й рік – Вишень;
  Місяць: серпень (житниць);
  10+18=28-й день року – понеділок (Пн);

  12. Архітектура (зодчество): Н – сторона Світу.

  Коментар: НеСТ (Не-СТ –північ).

  13. Примітки: Невидимий Світ

  • ПРАВА, ЯВА, НАВА: “Права бо є таємно уложена Дажбогом,
   а по ній, як пряжа, тече Ява,
   і та створила життя наше.
   А тоді, коли одійде, смерть наступає.
   Ява тече і твориться в Праві.
   Нава бо є після них.
   Доти є Нава і потому є Нава,
   а в Праві ж є Ява”.
   (Велесова книга, дош.1, ряд.15-22 – Київ, 7502)

 105. Крок 87

  1. Зміст 87-го фрагменту міта: «І з’явилося Видиме через звук “В” (дев’ятнадцята буква) – ЯВА (Видимий Світ)(»

  Коментар: Виникнення Видимого Світу.

  8. Слово: ЯВА.

  Коментар: Е+І+Е=В (ЖІВ).

  9. Звуковий символ: буква «В».

  10. Музичний символ: ноти «СІ»(2).

  Коментар: пояснення описане в теорії музики.

  5. Кольоровий символ: кольоровий: темно-синій.

  6. Число: чотири шосте: на решітку поставлено сім
  «Т», повернутих на 180 градусів (семисвічник на решітці).

  7. Цифра: 17.

  8 Тайнопис графічний: чотири пуп’янки квітки з сімома симетрично
  розташованими пелюстками.

  9 Письмо писанки: «В» – як написано в книзі «Бродівська писанка»
  (В.Підгірняк, Броди-Просвіта, 2008).

  10. Письмо вишивки: «В» – як написано в книзі «Текстова вишивка»
  (В.Підгірняк, Київ, 2008).

  . 11. Календар: 10-й рік – Вишень;
  Місяць: лютий (лютич);
  З 19-го по 28+19=47-й день року – понеділок (Пн);

  12. Архітектура (зодчество): В – сторона Світу.

  Коментар: ВіСТ (Ві-СТ –захід).

  13. Примітки: Видимий Світ

 106. Крок 88

  Це був четвертий стан Нового Світу (ПРАВА). І з’явилося число 4 («чотири» – графічно відображає чотири лінії навколо точки в просторі -ЧВЕРТЬ), яке поширилось на чотири сторони і назване було ПРАВА.
  Почався п’ятий стан творення Нового Світу (ПРИП’ЯТЬ ).

 107. 5-ий СТАН ТВОРЕННЯ СВІТУ

  Крок 89

  1. Зміст 89-го фрагменту міта: «І все, що з’явилося живородно-духовним видимим і невидимим містило в собі відповідно невидиме чи видиме через звук “Т” (двадцята буква) – Світ втілення живородних істот (Тілесні створіння живородних істот), який графічно відображає з’єднання “Н” (невидимого) з “В” (видимим)».
  Коментар: З’явлення Світу живородних істот.

  2. Слово: ТІЛО.

  Коментар: Н+Е=Т (ТНЕ, ТІ-НеВі, ТІ-Логос, ПоВТІ).

  3. Звуковий символ: буква «Т».

  4. Музичний символ: ноти «ДО»(2).

  Коментар: пояснення описане в теорії музики.

  5. Кольоровий символ: кольоровий: золотий(2).

  6. Число: п’ять перше: на хвилясту змійку поставлено одне
  «Т», повернуте на 180 градусів (односвічник на змійці).

  7. Цифра: 20.

  8 Тайнопис графічний: п’ять пуп’янків квітки з одною симетрично
  розташованою пелюсткою.

  9 Письмо писанки: «Т» – як написано в книзі «Бродівська писанка»
  (В.Підгірняк, Броди-Просвіта, 2008).

  10. Письмо вишивки: «Т» – як написано в книзі «Текстова вишивка»
  (В.Підгірняк, Київ, 2008).

  . 11. Календар: 11-й рік – Лело;
  З 47-го по 47+20=67-й день року – вівторок (Вт);

  12. Архітектура (зодчество): Світ втілення живородних істот.
  Коментар: Тілесні створіння живородних істот.

  13. Примітки: «Т» графічно відображає з’єднання “Н” (невидимого) з “В” (видимим)».

 108. Крок 90

  1. Зміст 90-го фрагменту міта: «А все, що з’явилося явищно-матеріальним видимим і невидимим, містило в собі відповідно невидиме чи видиме через звук “Ц” (двадцять перша буква) – Світ предметів і явищ природи (Жива природа), який графічно відображає з’єднання “В” (видимого) з “Н” (невидимим)».
  Коментар: З’явлення Світу предметів і явищ природи.
  2. Слово: ЦАРИНА.

  Коментар: В+І+Т =Ц (ЦВІТ, ЦЕ-ВіНе, ЦРВН, СНЦЕ).

  3. Звуковий символ: буква «Ц».

  4. Музичний символ: ноти «МІ»(2).

  Коментар: пояснення описане в теорії музики.

  5. Кольоровий символ: кольоровий: срібний (2).

  6. Число: п’ять друге: на хвилясту змійку поставлено два
  «Т», повернутих на 180 градусів (двосвічник на змійці).

  7. Цифра: 21.

  8 Тайнопис графічний: п’ять пуп’янків квітки з двома симетрично
  розташованими пелюстками.

  9 Письмо писанки: «Ц» – як написано в книзі «Бродівська писанка»
  (В.Підгірняк, Броди-Просвіта, 2008).

  10. Письмо вишивки: «Ц» – як написано в книзі «Текстова вишивка»
  (В.Підгірняк, Київ, 2008).

  . 11. Календар: 11-й рік – Лело;
  З 67-го по 67+21=88-й день року – вівторок (Вт);

  12. Архітектура (зодчество): Світ предметів і явищ природи.
  Коментар: Жива природа.

  13. Примітки: «Ц» графічно відображає з’єднання “В” (видимого) з “Н” (невидимим).

 109. Крок 91

  1. Зміст 91-го фрагменту міта: «І заповнив Новий Світ межі потрібні Часові. На межі зупинення розширення зазвучав звук “З” (двадцять друга буква)- Закон Нового Отця, який графічно відображає поділ “Ц” на дві половини».

  Коментар: Заповнення Світу через зупинення розширення.
  2. Слово: ЗАКОН.

  Коментар: Ц→З+З.

  3. Звуковий символ: буква «З».

  4. Музичний символ: ноти «МІ»(3).

  Коментар: пояснення описане в теорії музики.

  5. Кольоровий символ: кольоровий: срібний (3).

  6. Число: п’ять третє: на хвилясту змійку поставлено три
  «Т», повернутих на 180 градусів (трисвічник на змійці).

  7. Цифра: 22.

  8 Тайнопис графічний: п’ять пуп’янків квітки з трьома симетрично
  розташованими пелюстками.

  9 Письмо писанки: «З» – як написано в книзі «Бродівська писанка»
  (В.Підгірняк, Броди-Просвіта, 2008).

  10. Письмо вишивки: «З» – як написано в книзі «Текстова вишивка»
  (В.Підгірняк, Київ, 2008).

  . 11. Календар: 12-й рік – Літиць;
  З 88-го по 88+22=110-й день року – вівторок (Вт);

  12. Архітектура (зодчество): ЗАКОН.

  Коментар: Закон Нового Отця – наріжний камінь Нового Світу.

  13. Примітки: «З» графічно відображає поділ “Ц” на дві половини.

 110. Крок 92

  1. Зміст 92-го фрагменту міта: «А на межі зупинення стиснення зазвучав звук “Л” (двадцять третя буква) – Любов Нового Отця, який графічно відображає поділ “Т” на дві половини».

  Коментар: Заповнення Світу через зупинення стиснення.
  2. Слово: ЛЮБОВ.

  Коментар: Т→Л+Л.

  3. Звуковий символ: буква «Л».

  4. Музичний символ: ноти «ДО»(3).

  Коментар: пояснення описане в теорії музики.

  5. Кольоровий символ: кольоровий: золотий (3).

  6. Число: п’ять четверте: на хвилясту змійку поставлено чотири
  «Т», повернутих на 180 градусів (чотирисвічник на змійці).

  7. Цифра: 23.

  8 Тайнопис графічний: п’ять пуп’янків квітки з чотирма симетрично
  розташованими пелюстками.

  9 Письмо писанки: «Л» – як написано в книзі «Бродівська писанка»
  (В.Підгірняк, Броди-Просвіта, 2008).

  10. Письмо вишивки: «Л» – як написано в книзі «Текстова вишивка»
  (В.Підгірняк, Київ, 2008).

  . 11. Календар: 12-й рік – Літиць;
  З 110-го по 110+23=133-й день року – вівторок (Вт);

  12. Архітектура (зодчество): ЛЮБОВ.

  Коментар: Любов Нового Отця – наріжний камінь Нового Світу.

  13. Примітки: «Л» графічно відображає поділ “Т” на дві половини.

 111. Крок 93

  Закон і Любов стали наріжними каменями Нової Світобудови.

  Новоутворені звуки Мужського роду С,М,Е,Н,Ц,З утворили такі слова як :
  -МСЦ – Місяць;
  -СНЦЕ – Сонце;
  – ЗЕМ – Земля.
  А новоутворені звуки Жіночого роду П,Ж,І,В,Т,Л утворили такі слова як:
  -ЖІТ – життя;
  -ЛІПо – Краса;
  -ЛІТо – Міра Життя.

 112. Крок 94

  Це був п’ятий стан Нового Світу (ПРИП’ЯТЬ). І з’явилося число 5 “п’ять” (П’ЯТЕРИК). «П’ять» графічно відображає п’ять ліній, які синусоподібно (змійкою) обходять слід точки в простор ($), яке поширилось на чотири сторони і назване було ПРИП’ЯТЬ. Почався шостий стан творення Нового Світу (СУБОТІВ).

 113. 6-ий СТАН ТВОРЕННЯ СВІТУ.

  Крок 95

  1. Зміст 95-го фрагменту міта: «Наступні звуки стали сутністю Нової Світобудови: звук “Х” (двадцять четверта буква)- ХАЙ, ДОБРОТА (Хороші діяння), який графічно відображає поєднання звуків “Л” і “З”».

  Коментар: Сутність нової Світобудови.
  2. Слово: ХАЙ, ДОБРОТА.

  Коментар: Ц=Л+З.

  3. Звуковий символ: буква «Х».

  4. Музичний символ: ноти «ДО»(4).

  Коментар: пояснення описане в теорії музики.

  5. Кольоровий символ: кольоровий: золотий (4).

  6. Число: шість перше: на шестигранник поставлено одне
  «Т», повернуте на 180 градусів (односвічник на шестиграннику).

  7. Цифра: 24.

  8. Тайнопис графічний: шість пуп’янків квітки з одною симетрично
  розташованою пелюсткою.

  9. Письмо писанки: «Х» – як написано в книзі «Бродівська писанка»
  (В.Підгірняк, Броди-Просвіта, 2008).

  10. Письмо вишивки: «Х» – як написано в книзі «Текстова вишивка»
  (В.Підгірняк, Київ, 2008).

  11. Календар: 13-й рік – Радогощ;
  Місяць – березень (сивий яр);
  З 133-го по 133+24=157-й день року – середа (Ср);

  12. Архітектура (зодчество): – Жаль і Горинь (прояв співчуття);
  – Лоза (кущ).

  Коментар: Хороші діяння.

  13. Примітки: «Х» графічно відображає поєднання звуків “Л” і “З”.

  • ДОБРО: ” І се одречемось од злих діянь наших
   і прилучимося до добра.
   Се бо рабів відпустимо. Обнімемося.
   І скажемо, се зробивши – се бо нас знаєте:
   як розумом усвідомили, так і подбали, як уміємо”.
   (Велесова книга, дош.11а, ряд.26-29 – Київ, 7502)

 114. Крок 96

  1. Зміст 96-го фрагменту міта: «звук “К” (двадцять п’ята буква)- КНИГА ДОЛІ, КАРНА (Стезя божеська), який графічно відображає поєднання звуків “З” і “Л”».

  Коментар: Стезя Божеська.
  2. Слово: КНИГА ДОЛІ, КАРНА.

  Коментар: К=З+Л.

  3. Звуковий символ: буква «З».

  4. Музичний символ: ноти «МІ»(4).

  Коментар: пояснення описане в теорії музики.

  5. Кольоровий символ: кольоровий: срібний (4).

  6. Число: шість друге: на шестигранник поставлено два
  «Т», повернутих на 180 градусів (двосвічник на шестиграннику).

  7. Цифра: 25.

  8. Тайнопис графічний: шість пуп’янків квітки з двома симетрично
  розташованими пелюстками.

  9. Письмо писанки: «З» – як написано в книзі «Бродівська писанка»
  (В.Підгірняк, Броди-Просвіта, 2008).

  10. Письмо вишивки: «З» – як написано в книзі «Текстова вишивка»
  (В.Підгірняк, Київ, 2008).

  11. Календар: 13-й рік – Радогощ;
  Місяць – липень (сіниць);
  З 157-го по 157+25=182-й день року – середа (Ср);

  12. Архітектура (зодчество): – Ангел;
  – Зілля (трави).

  Коментар: Стезя Божеська.

  13. Примітки: «З» графічно відображає поєднання звуків “З” і “Л”.

  • КАРНА: “Се Карна плачеться о мертвих тих,
   що стали на тропу божеську і померли”.
   (Велесова книга, дош.25, ряд.32,33 – Київ, 7502)

 115. Крок 97

  1. Зміст 97-го фрагменту міта: «А далі виникла необхідність фіксування моменту як способу збереження інформації, коли з “Б” стали виділятися звуки “У” і “Ґ”. Це породило звуки:
  – ”И” (двадцять шоста буква) – ИН – Інформація “Кореня” (програмне забезпечення), Родова стезя, який графічно відображає “пагін”, що виростає з “У”».

  Коментар: Родова Стезя.
  2. Слово: ИН (ИРІЙ).

  Коментар: У>И.

  3. Звуковий символ: буква «И».

  4. Музичний символ: ноти «РЕ#».

  Коментар: пояснення описане в теорії музики.

  5. Кольоровий символ: кольоровий: трав’янистий.

  6. Число: шість третє: на шестигранник поставлено три
  «Т», повернутих на 180 градусів (трисвічник на шестиграннику).

  7. Цифра: 26.

  8. Тайнопис графічний: шість пуп’янків квітки з трьома симетрично
  розташованими пелюстками.

  9. Письмо писанки: «И» – як написано в книзі «Бродівська писанка»
  (В.Підгірняк, Броди-Просвіта, 2008).

  10. Письмо вишивки: «И» – як написано в книзі «Текстова вишивка»
  (В.Підгірняк, Київ, 2008).

  11. Календар: 14-й рік – Календо;
  Місяць – червень (купало);
  день тижня – четвер (Чт).

  12. Архітектура (зодчество): Пагін (на гілці).

  Коментар: Інформація «Кореня» (програмне забезпечення) Родова Стезя.

  13. Примітки: «И» графічно відображає ріст пагона з «У».

 116. Крок 98

  1. Зміст 98-го фрагменту міта: « ”Й” (двадцять сьома буква) -ИЙ – Інформація “Крони” (накопичення інформації), Власна стезя (життєвий шлях), який графічно відображає “бруньку” на “пагоні”».

  Коментар: Власна Стезя.
  2. Слово: ИЙ (ЙИЛАР – учитель).

  Коментар: Ґ >Й.

  3. Звуковий символ: буква «Й».

  4. Музичний символ: ноти «ДО#».

  Коментар: пояснення описане в теорії музики.

  5. Кольоровий символ: кольоровий: морської хвилі.

  6. Число: шість четверте: на шестигранник поставлено чотири
  «Т», повернутих на 180 градусів (чотирисвічник на шестиграннику).

  7. Цифра: 27.

  8. Тайнопис графічний: шість пуп’янків квітки з чотирма симетрично
  розташованими пелюстками.

  9. Письмо писанки: «Й» – як написано в книзі «Бродівська писанка»
  (В.Підгірняк, Броди-Просвіта, 2008).

  10. Письмо вишивки: «Й» – як написано в книзі «Текстова вишивка»
  (В.Підгірняк, Київ, 2008).

  11. Календар: 14-й рік – Календо;
  день тижня – четвер (Чт).

  12. Архітектура (зодчество): Брунька на пагоні.

  Коментар: Інформація «Крони» (накопичення інформації), Власна Стезя.

  13. Примітки: «Й» графічно відображає бруньку на пагоні що виростає з «У».

 117. Крок 99

  Це був шостий стан Нового Світу (СУБОТІВ). І з’явилося число 6 “шість” (ШОСТКА – «шість» графічно відображає шість ліній, які обходять точку в просторі з фіксацією однієї площини), яке поширилось на чотири сторони і назване було СУБОТІВ (точка у вигляді крапки означає пройдений етап).
  Почався сьомий стан творення Нового Світу ( СЕДОМА ).

 118. 7-ий СТАН ТВОРЕННЯ СВІТУ.

  Крок 100

  1. Зміст 100-го фрагменту міта: «Під впливом “И” і “Й” появляються звуки:
  – “Ф” (двадцять восьма буква) – ФОРТУНА (Розумна сила, що править світом.),, який породжений поєднанням звуків “Б” (Душа), “Х” (Доброта), “К” (Доля), “Т” (Тіло) і подвоєного “Ц” (Природа)».

  Коментар: Розумна Сила, що править Світом.
  2. Слово: ФОРТУНА.

  Коментар: Б+Х+К+Т+(Ц+Ц)=Ф.

  3. Звуковий символ: буква «Ф».

  4. Музичний символ: ноти «ЛЯ»(3).

  Коментар: пояснення описане в теорії музики.

  5. Кольоровий символ: кольоровий: синій (2).

  6. Число: сім перше: на кубок поставлено одне
  «Т», повернуте на 180 градусів (односвічник на кубку).

  7. Цифра: 28.

  8. Тайнопис графічний: сім пуп’янків квітки з одною симетрично
  розташованою пелюсткою.

  9. Письмо писанки: «Ф» – як написано в книзі «Бродівська писанка»
  (В.Підгірняк, Броди-Просвіта, 2008).

  10. Письмо вишивки: «Ф» – як написано в книзі «Текстова вишивка»
  (В.Підгірняк, Київ, 2008).

  . 11. Календар: 14-й рік – Календо;
  Місяць – березень (сивий яр);
  З 182-го по 182+28=210-й день року – четвер (Чт);

  12. Архітектура (зодчество): Дія невидимих сил.
  Коментар: Фортуна (Розумна Сила, що править Світом).

  13. Примітки: «Ф» графічно відображає поєднання звуків звуків “Б” (Душа), “Х” (Доброта), “К” (Доля), “Т” (Тіло) і подвоєного “Ц” (Природа)». .

 119. Крок 101

  1. Зміст 100-го фрагменту міта: «- “Ч” (двадцять дев’ята буква) – ЧОЛОВІК (Людина, покликана задовольняти необхідність пізнавання таїни), який породжений поєднанням звуків “Б” (Душа), “Х” (Доброта), “К” (Доля), “Ц” (Природа) і подвоєного “Т” (Тіло)»

  Коментар: Людина, яка покликана задовольняти необхідність пізнавання таїни.
  2. Слово: ЧОЛОВІК.

  Коментар: Б+Х+К+Ц+(Т+Т)=Ч.

  3. Звуковий символ: буква «Ч».

  4. Музичний символ: ноти «СОЛЬ»(3).

  Коментар: пояснення описане в теорії музики.

  5. Кольоровий символ: кольоровий: помаранчевий (2).

  6. Число: сім друге: на кубок поставлено два
  «Т», повернутих на 180 градусів (двосвічник на кубку).

  7. Цифра: 29.

  8. Тайнопис графічний: сім пуп’янків квітки з двома симетрично
  розташованими пелюстками.

  9. Письмо писанки: «Ч» – як написано в книзі «Бродівська писанка»
  (В.Підгірняк, Броди-Просвіта, 2008).

  10. Письмо вишивки: «Ч» – як написано в книзі «Текстова вишивка»
  (В.Підгірняк, Київ, 2008).

  . 11. Календар: 14-й рік – Календо;
  Місяць – березень (сивий яр);
  З 210-го по 210+29=239-й день року – четвер (Чт);

  12. Архітектура (зодчество): Людська істота.

  Коментар: Людина, яка покликана задовольняти необхідність пізнавання таїни.

  13. Примітки: «Ч» графічно відображає поєднання звуків звуків “Б” (Душа), “Х”
  (Доброта), “К” (Доля), “Ц” (Природа)» і подвоєного “Т” (Тіло).

 120. Крок 102

  Це був сьомий стан Нового Світу (СЕДОМА). І з’явилося число 7 “сім” (графічно відображає поєднання двох чисел – «3» і «4» – СЕДМИЦЯ), яке поширилось на чотири сторони і назване було СЕДОМА.
  Почався восьмий стан творення Нового Світу ( ЩАСТЯ ).

 121. 8-ий СТАН ТВОРЕННЯ СВІТУ.

  Крок 103

  1. Зміст 103-го фрагменту міта: «З допомогою дії Невидимих Сил (Ф) і множення Людської Істоти (Ч) був заповнений видимий і невидимий світ і з’явився звук “Ш” (тридцята буква) – ШУМ (Ліс, Цивілізація, Ноосфера), як поєднання звуків “Ф” і помноженого “Ч”».
  Коментар: Ліс, Цивілізація, Ноосфера.
  2. Слово: ШУМ.
  Коментар: Ф + Ч х n = Ш (величина «n» залежить від потреби Світу в інформації, отриманій від пізнання таїни).

  3. Звуковий символ: буква «Ш».

  4. Музичний символ: ноти «МІ»(5).

  Коментар: пояснення описане в теорії музики.

  5. Кольоровий символ: кольоровий: срібний (5).

  6. Число: вісім перше: на куб з чотирма «вушками» поставлено одне
  «Т», повернуте на 180 градусів (односвічник на кубі з чотирма «вушками»).

  7. Цифра: 30.

  8. Тайнопис графічний: вісім пуп’янків квітки з одною симетрично
  розташованою пелюсткою.

  9. Письмо писанки: «Ш» – як написано в книзі «Бродівська писанка»
  (В.Підгірняк, Броди-Просвіта, 2008).

  10. Письмо вишивки: «Ш» – як написано в книзі «Текстова вишивка»
  (В.Підгірняк, Київ, 2008).

  11. Календар: 15-й рік – Кришень;
  З 239-го по 239+30=269-й день року – п’ятниця (Пт);

  12. Архітектура (зодчество): -Людство (цивілізація);
  -Ліс;
  -Писанка. .

  Коментар: Ноосфера.

  13. Примітки: «Ш» графічно відображає поєднання звуків “Ф” і помноженого “Ч”».

 122. Крок 104

  1. Зміст 104-го фрагменту міта: «Гармонія (Лад) видимого і невидимого, Людської Цивілізації і Всесвіту, і їх розвиток та буття (Зміна) могли статися при їх взаємній злагоді і в певному порядку. При досягненні цього з’явився звук “Щ” (тридцять перша буква) – ЩЕДРИК (Щастя), як поєднання звуків “И” і помноженого “Й”».

  Коментар: Гармонія (Лад) видимого і невидимого, Людської Цивілізації і Всесвіту, і їх розвиток та буття (Зміна).
  2. Слово: ЩЕДРИК.

  Коментар: И+Й=Щ (ЩАСТЯ).

  3. Звуковий символ: буква «Щ».

  4. Музичний символ: ноти «ДО»(5).

  Коментар: пояснення описане в теорії музики.

  5. Кольоровий символ: кольоровий: золотий (5).

  6. Число: вісім друге: на куб з чотирма «вушками» поставлено два
  «Т», повернутих на 180 градусів (двосвічник на кубі з чотирма «вушками»).

  7. Цифра: 31.

  8. Тайнопис графічний: вісім пуп’янків квітки з двома симетрично
  розташованими пелюстками.

  9. Письмо писанки: «Щ» – як написано в книзі «Бродівська писанка»
  (В.Підгірняк, Броди-Просвіта, 2008).

  10. Письмо вишивки: «Щ» – як написано в книзі «Текстова вишивка»
  (В.Підгірняк, Київ, 2008).

  11. Календар: 15-й рік – Кришень;
  З 269-го по 269+31=300-й день року – п’ятниця (Пт);

  12. Архітектура (зодчество): – Щедрування (моління);
  – Хмари;
  – Вишивка. .

  Коментар: Щастя. Золотий Вік. Приписи, що складають морально-етичні засади суспільства, проповідувані ИЙЛАРАМИ (ВЧИТЕЛЯМИ).
  .
  13. Примітки: «Щ» графічно відображає поєднання звуків “И” і помноженого “Й”».

 123. Крок 105

  Це був восьмий стан Нового Світу (ЩАСТЯ). І з’явилося число 8 “вісім”
  ( графічно відображає вісім ліній , які обходять точку в просторі з фіксацією двох площин – ОСМИР), яке поширилось на чотири сторони і назване було ЩАСТЯ.
  Почався дев’ятий стан творення Нового Світу ( Взаємні ЗАКОН і ЛЮБОВ ).

 124. 9-ий СТАН ТВОРЕННЯ СВІТУ.

  Крок 106

  1. Зміст 106-го фрагменту міта: «Завершилось формування Нового світу об’явленням наступних звуків:
  -”Ю” (тридцять друга буква) – ВЗАЄМНИЙ ЗАКОН (юстиція), ШЛЮБ (Множення і Поширення Вчення – Взаємний Закон, якого Дотримується Троїста Матеріальна Множина з законом ОТЦЯ і між собою), який породжений поєднанням м’якого знаку і помноженого звуку “Е” (Троїстої Матеріальної множини)».
  Коментар: Взаємний Закон (якого дотримуються Бог і Люди).
  2. Слово: ВЗАЄМНИЙ ЗАКОН.
  Коментар: Е + Ь + Е = Ю (ШЛЮБ).

  3. Звуковий символ: буква «Ю».

  4. Музичний символ: ноти «СОЛЬ»(4).
  Коментар: пояснення описане в теорії музики.

  5. Кольоровий символ: кольоровий: жовтий (2).

  5. Число: дев’ять перше: на шопку (хлівець, як прообраз гуцульської дзвіниці)
  поставлено одне «Т», повернуте на 180 градусів (односвічник на шопці).

  7. Цифра: 32.

  8. Тайнопис графічний: дев’ять пуп’янків квітки з одною симетрично
  розташованою пелюсткою.
  9. Письмо писанки: «Ю» – як написано в книзі «Бродівська писанка»
  (В.Підгірняк, Броди-Просвіта, 2008).
  10. Письмо вишивки: «Ю» – як написано в книзі «Текстова вишивка»
  (В.Підгірняк, Київ, 2008).
  11. Календар: 16-й рік – Дажбо;
  З 300-го по 300+32=332-й день року – субота (Сб);
  12. Архітектура (зодчество): Множення і Поширення Вчення – Взаємний Закон, якого дотримується Троїста Матеріальна Множина з Законом ОТЦЯ і між собою. .
  Коментар: Ю (Взаємний Закон) + С (Світ) = ЮС –юстиція (Закон
  Нового Світу).
  13. Примітки: «Ю» графічно відображає поєднання множини звуків “Е” і «м’якого знака» (“Ь”).

 125. Крок 107

  1. Зміст 107-го фрагменту міта: «-”Ї” (тридцять третя буква) – ВЗАЄМНА ЛЮБОВ (істина), КОХАННЯ (Віра – Взаємна Любов Троїстої Духовної Множини з Любов’ю ОТЦЯ і між собою), який породжений поєднанням м’якого знаку і помноженого звуку “І” (Троїстої Духовної множини)

  Коментар: Взаємна Любов (яку плекають Бог і Люди).
  2. Слово: ВЗАЄМНА ЛЮБОВ.
  Коментар: І + Ь + І = Ї (КОХАННЯ).

  3. Звуковий символ: буква «Ї».

  4. Музичний символ: ноти «ЛЯ»(4).
  Коментар: пояснення описане в теорії музики.

  5. Кольоровий символ: кольоровий: голубий (блакитний)(2).

  6. Число: дев’ять друге: на шопку (хлівець, як прообраз гуцульської дзвіниці)
  поставлено два «Т», повернутих на 180 градусів (двосвічник на шопці).

  7. Цифра: 33.

  8. Тайнопис графічний: дев’ять пуп’янків квітки з двома симетрично
  розташованими пелюстками.

  9. Письмо писанки: «Ї» – як написано в книзі «Бродівська писанка»
  (В.Підгірняк, Броди-Просвіта, 2008).
  10. Письмо вишивки: «Ї» – як написано в книзі «Текстова вишивка»
  (В.Підгірняк, Київ, 2008).
  11. Календар: 16-й рік – Дажбо;
  З 332-го по 332+33=365-й день року – субота (Сб);
  12. Архітектура (зодчество): Віра – Взаємна Любов Троїстої Духовної Множини з
  Любов’ю ОТЦЯ і між собою.
  Коментар: Ї (Взаємна Любов) + С (Світ) = ЇС – істина (Віра Нового Світу)

  13. Примітки: «Ї» графічно відображає поєднання множини звуків “І” і «м’якого знака» (“Ь”).

 126. Крок 108

  Це був дев’ятий стан Нового Світу (Взаємні ЗАКОН і ЛЮБОВ ).
  І з’явилося число 9 “дев’ять” (відображає Світ, який звисає з точки в просторі – прообраз Карпатського Храму), і який поширився на чотири сторонни і назва цього стану – “Взаємні ЗАКОН і ЛЮБОВ“.
  ЇС-ЮС: Завершальний стан Нового Світу.

 127. ЗАВЕРШЕННЯ.

  Архітектурним завершенням Нового Світу став Карпатський Храм.
  А як міг би виглядати Божий Храм сьогодні, коли Україна стала незалежною? Найголовніше те, що він повинен увібрати в себе всю інформацію Давньоукраїнського Храму, а отже, змінюватись може тільки форма, а не зміст. Зміна форми може вести тільки до зміни архітектурного образу.
  Як довго триматиметься Новий світ – того ніхто не знає, але стає зрозуміло, що багато (якщо не все) залежить від двох звуків – знаків: «Ї», що означає Взаємну Любов (Віру), і «Ю», що означає Взаємний Закон (Множення і поширення Вчення). Сила цих звуків-символів залежить не стільки від Бога, скільки від Створінь божих, яким дано Покликання задовольняти необхідність пізнавання таїни через право вибору. Якщо уявити собі Сітку Індри як рибальський невід, то виглядає так, що з допомогою «Л» (Любов) і «З» (Закону) Бог утримує один його кінець, а Людство за допомогою «Ї» (Взаємної Любові) і «Ю» (Взаємного Закону) утримує другий його кінець проти течії Часу, яка затягує невід до небезпечного місця де ГАС спить (ХАОС), який може почути наближення неводу і «пробудитися» та загасити Світ. Щоб цього не сталося Бог допомагає людям, посилаючи Місію, який навертає людство
  до Любові і Законності.
  Таке траплялося в людській історії не раз і таким був прихід Ісуса Христа.
  Про те що Місія прийде знали і наші предки:

  «У давні часи був муж, який був благ і доблесний,
  І, як кажуть, у пошані в Русі.
  І той мав жону і діву-дочку.
  Мали вони худобу – корови і багато овець;
  І були ті в степах.
  І не було чоловіка для їхньої дочки.
  Так молив богів, аби згасання роду присікли.
  І Дажбо почув мольбу ту
  І по мольбі дав йому прошене, як було провіщано те.
  Се бо Ясна йде до нього.
  Тут бо Велес отроча несе йому.
  Грядемось і прийдемо до Бога нашого і тому речемо хвалу.
  Буде благословен завжди, нині і прісно, від віку й до віку».

  (Велесова книга, дощ.16, ряд.3-16. –Київ, 7502)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Made by
Вебстудія створення сайтів ВМБ